Nyheter

Høringsuttalelse om forslag til direktiv for lagring av CO2.

Publiseringsdato: 13. august, 2008

Bellona mener CO2-håndtering er et viktig tiltak for å redusere globale CO2-utslipp, og er derfor positive til Europakommisjonens forslag til direktiv for CO2-lagring. Direktivforslaget inneholder allikevel noen svake punkter som bør endres.

Last ned hele høringsuttalelsen til høyre på siden.