Nyheter

Vil betale for CO2-rensing

The EU flag.
Bellona Archive

Publiseringsdato: 7. oktober, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona har med stor glede vært vitne til at miljøkomiteen i Europaparlamentet har funnet en løsning på hvordan de første anleggene for CO2-rensing kan betales. - Dette er virkelig gode nyheter for klimakampen, sier Eivind Hoff i Bellona Europa.

EUs stats- og regjeringssjefer bestemte seg i mars 2007 for å bygge 10-12 fullskala demonstrasjonsprosjekter for fangst og lagring av CO2 fra store utslippskilder (CO2-håndtering) innen 2015. Siden den gang har det skjedd lite, og debatten har handlet om hvem som skal ta regningen for disse første renseprosjektene.

I dag ga miljøkomiteen i Europaparlamentet, med et overveldende flertall, sin støtte til et forslag om å bruke rundt tre prosent av kvotene i det europeiske kvotehandelssystemet i perioden 2013-2020 for å betale for de 12 demonstrasjonsprosjektene.

Legger pengene på bordet

– For klimaet er det helt avgjørende at de virkelig store punktutslippene av CO2 i Europa, som kullkraftverkene, renses. Og for at man skal komme i gang med rensingen, er det helt avgjørende at EU legger pengene på bordet, sier Eivind Hoff i Bellona Europa.

– Ettersom kull er en billig og lett tilgjengelig energikilde som ser ut til å bli brukt i flere tiår framover, er det viktig at vi kommer i gang med rensingen så snart som mulig. Nå er vi godt på vei, sier Hoff fornøyd.

Kraftfull oppfordring

EU-parlamentarikeren Chris Davies kom med en innstendig oppfordring til sine kolleger under dagens avstemning:

– Dette, kjære kolleger, er vår siste sjanse til å komme i gang med CO2-håndtering, sa han før voteringen.

Davies er blant dem som står bak forslaget om å bruke kvoter til å finansiere de første renseanleggene. Etter den tid må industrien betale selv.

– Bellona støtter ideen om at forurenser skal betale, men her trengs ekstra drahjelp for å komme i gang. Nå håper vi at CO2-rensing om kort tid blir obligatorisk, slik at industrien etter hvert ikke har noe valg, sier Hoff.

Gangen videre

I ettermiddag skal miljøkomiteen stemme over et forslag om nettopp obligatorisk rensing.

Etter dagens avstemninger må alle direktivforslagene opp i plenum i Europaparlamentet og i ministerrådet, der alle EUs medlemsland er representert.

Bellona har jobbet aktivt med CO2-håndtering i EU over mange år, og er blant annet deltakere i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering,.

Les også Eivind Hoffs kommentar ”Vil Norge si nei til skitten kullkraft?”