Nyheter

– Dere har gitt oss en god oppskrift

EU kommissær Andris Piebalgs.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 18. november, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona og andre aktører i ZEP har lagt fram en plan for hvordan EU kan sparke i gang de første prosjektene for CO2-håndtering i Europa. Energisjefen i EU, Andris Piebalgs, setter stor pris på de konkrete anbefalingene.

På sin generalforsamling i Brussel forrige uke la Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) fram en rapport kalt ”EU Demonstration Programme for CCS – ZEP’s Proposal”.

EU har bestemt seg for å etablere 10-12 demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering innen 2015, men så langt har prosessen stått nesten stille. Rapporten gir konkrete råd for hvordan man skal få gå fram for å sparke i gang arbeidet og få på plass demonstrasjonsprosjektene.

Gode råd til Kommisjonen

Bellona har vært sterkt involvert i arbeidet med rapporten, og er fornøyd med resultatet.

Fornøyd er også EUs energikommissær Andris Piebalgs, som holdt et innlegg på ZEPs generalforsamling da den ble arrangert 10. november.

– De anbefalingene ZEP har kommet med vil nok være i nærheten av slik det faktisk blir. ZEP har gitt Europakommisjonen en god oppskrift, sa Piebalgs til bellona.no

Ekstremt viktig arbeid

– Jeg setter stor pris på det ZEP har gjort så langt. Det ZEP gjør er ekstremt viktig, og jeg mener nå at det er veldig viktig å følge den retningen ZEP peker ut, sa Piebalgs.

– Anbefalingene ZEP har lagt fram nå er veldig konkrete og nyttige. De vil bli viktige for oss, la han til.

Støtte til Bellonas sak

Bellona-leder Frederic Hauge setter stor pris på aksepten fra EUs energikommissær:

– Jeg er spesielt glad for at Piebalgs la vekt på at CO2-håndtering er det eneste som kan rense industrielle utslipp. Det gir en viktig støtte til det vi har kjempet for i ZEP, nemlig at ikke bare kraftverk, men også industrielle utslippskilder, må renses i demonstrasjonsprosjektet, sier Hauge.

Blir gjerne hørt

I den ferske rapporten gir ZEP konkrete råd om hvilke kriterier som må ligge til grunn når Europakommisjonen skal velge prosjekter det bør satses på, og hvordan de bør finansieres.

Piebalgs har nå gitt uttrykk for at disse rådene i stor grad vil følges. Rådene fra ZEP har blitt fulgt også før.

I september 2006 anbefalte ZEP at det ble bygget 10-12 demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering i EU. Kommisjonen tok denne anbefalingen til seg, og gikk inn for det samme. I mars 2007 bestemte EUs stats- og regjeringssjefer seg for at disse 10-12 demonstrasjonsprosjektene må på plass innen 2015.