Nyheter

Skyggegruppe27Nov08

Publiseringsdato: 28. november, 2008

Skrevet av: Aage Stangeland

I forbindelse med Bellonas arbeid med CO2-håndtering i EU-regi ble det 27. november 2008 arrangert et møte for den såkalte Skyggegruppen. Møtets tema var EUs planer for kommersialisering av CO2-håndtering.

Bakgrunn for møtet

Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering, ZEP, har anbefalt EU å bygge 10-12 demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. ZEP har denne høsten gjennomført en intensiv prosess for å kartlegge kriterier for utvelgelse av demonstrasjonsprosjekter. Resultatene av dette arbeidet, rapporten ZEP’s proposal, ble presentert på ZEPs generalforsamling i Brussel 10. november.

I løpet av desember vil EU forhåpentlig vedta den energi- og klimapakke som ble lansert av Europakommisjonen i januar i år. CO2-håndtering er en sentral del av denne pakken, og ZEPs anbefalinger om å bygge 10-12 demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering forventes derfor å bli en sentral del av EUs energi- og klimapolitikk

Bellonas presentasjoner på skyggegruppemøtet

På skyggegruppemøtet presenterte Bellona detaljene i ZEPs forslag om demonstrasjonsprosjekter. I tillegg ble det gitt en grundig analyse av økonomiske og juridiske forhold knyttet til demonstrasjonsprosjektene og CO2-håndtering generelt. Videre ble det gitt en oversikt over EUs prosesser frem mot et eventuelt vedtak av energi-og klimapakken.