Nyheter

Slik kan CO2-rensing finansieres

Publiseringsdato: 14. november, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Bellona Europa har lagt fram en studie som viser at det finnes mange måter å betale for CO2-rensing på. EU skal bygge 10-12 demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering innen 2015, men har fortsatt ikke funnet ut av hvordan det skal betales for anleggene.

– Rapporten viser at det finnes en rekke måter å finansiere disse demonstrasjonsanleggene på, sier Eivind Hoff, leder av Bellona Europa.

Han har ledet arbeidet med rapporten ”Paying for a decent burial – Paying for an EU programme for full scale demonstration of CO2 capture and storage” som ble lagt fram tidligere denne uken.

ZEP

Bellona-leder Frederic Hauge er viseformann i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP), og Bellona Europa jobber svært aktivt med å fremme CO2-håndtering i EU. Akkurat nå er EUs klimapolitikk inn i en svært kritisk fase.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy har satt seg fore å få vedtatt EUs energi- og klimapakke innen nyttår. Da overtar Tsjekkia formannskapet i EU, og de er langt mindre ambisiøse i klimapolitikken enn Frankrike.

Klimakvoter

– Det viktigste er hva som er politisk mulig å få til nå. Derfor jobber Bellona Europa hardt for å få tilslutning fra medlemslandene til Europaparlamentets forslag om å sette til side et antall klimakvoter i EUs kvotehandelssystem for å bruke dem til å betale for demonstrasjonsanleggene, forklarer Eivind Hoff.

Europaparlamentet består av demokratisk valgte politikere fra hele EU, mens Ministerrådet består av de enkelte lands statsråder. Det er her de store beslutningene tas, mens parlamentarikerne, som ikke er bundet av sine egne lands interesser, ofte går lenger i sine miljøsatsinger enn hva medlemslandene er villige til å gå med på.

God mottakelse

– Å bruke penger fra klimakvoter er én måte å finansiere demonstrasjonsanleggene på. Det finnes også andre alternativer, som direkte støtte fra medlemslandene. Disse alternativene belyses i vår rapport, sier Hoff.

– Rapporten ble godt mottatt, og EU-kommisjonen har nå signalisert, gjennom et uformelt ”non-paper”, at de også støtter Europaparlamentets forslag. Nå mangler det bare å få medlemslandene om bord også.

Last ned hele Bellonas rapport til høyre på siden.