Nyheter

Stiller seg bak Bellonas tall

Dr. Aage Stangeland, rådgiver i Miljøstiftelsen Bellona.
(Foto: Jo Straube)

Publiseringsdato: 18. november, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Alle de europeiske selskapene, forskerne og organisasjonene i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) stiller seg bak Bellona-rådgiver Aage Stangelands tall for potensialet til CO2-håndtering i Europa.

Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) har kommet med en slagplan for hvordan CO2-håndtering bør komme på plass i Europa.

CO2-håndtering er prosessen der man fjerner CO2-utslipp fra store utslippskilder, som kullkraftverk, gasskraftverk eller raffinerier, og transporterer disse til et trygt lagringssted under bakken eller under havbunnen.

Halvere utslippene

Slagplanen som ZEP la fram i forrige uke legger til grunn at det er et stort potensial for CO2-håndtering i den europeiske klimakampen.

ZEPs rapport viser til at EUs CO2-utslipp kan være halvert i 2050 hvis det satses tungt på fangst og lagring av CO2.

Beregningen av dette potensialet er det Bellonas dr. Aage Stangeland som utførte. Tallene ble presentert i en studie i fjor, publisert i The International Journal of Greenhouse Gas Control.

ZEP – som er et rådgivende organ for EU-institusjonene og består av en lang rekke store europeiske energiselskaper, forskere og organisasjoner – stiller seg dermed bak Bellonas tall.

Fin anerkjennelse

Stangelands studie viser at CO2-utslippene i EU kan være redusert med 54 prosent i EU, og med 33 prosent på verdensbasis, i 2050 om man tar i bruk CO2-håndtering i stor stil.

– Det er en fin anerkjennelse for Bellona at hele ZEP nå viser til våre tall, men enda viktigere er det at så mange viktige aktører nå gjør det klart at CO2-håndtering må være et av de helt sentrale klimatiltakene, sier Aage Stangeland.

Han viser til at en rekke aktører prøver å motarbeide CO2-håndtering ved å si at det blir dyrt og vanskelig, og at resultatet i reduserte klimagassutslipp vil bli betydelig mindre enn det Bellona mener er mulig.

Midlertidig løsning

Bellona jobber med flere løsninger på klimakrisen, og da spesielt fornybar energi, energieffektivisering (det å bruke mindre energi, og bruke energien smartere og mer effektivt) og CO2-håndtering.

– Vi ser ikke på CO2-håndtering som en endelig løsning, men som en midlertidig løsning mens vi jobber for å få på plass mye mer fornybar energi. Enten vi liker det eller ikke, er det jo store mengder kull der ute som blir brukt uansett, og utslippene fra alle kullkraftverkene må det gjøres noe med, sier Stangeland.