Nyheter

– Bruk EØS-penger til kullrensing

Frederic Hauge, leder Miljøstiftelsen Bellona.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 10. desember, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

- Norge bør gi halvparten av EØS-midlene til CO2-rensing av ett kullkraftverk i Polen, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Polen er vertsland for den pågående FN-konferansen, og er samtidig det landet som kan velte EUs klimapakke som ferdigforhandles i disse dager.

Forhandlingene om EUs klimapakke er inne i en intens sluttspurt. Polen, vertslandet for FNs pågående klimakonferanse, står nå under sterkt press for å godta EUs klimapakke.

– Norge bør komme raskt på banen med signaler om å finansiere et CO2-renseanlegg i Polen. Eksempelets makt er sterk, og det er viktig å få slik viktig teknologi oppe og stå, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

EU skal bygge tolv pilotprosjekter for CO2-håndteringsanlegg (CCS). Polen har ønsket to av disse, men kan stå igjen med kun ett, hvis EU ikke vedtar en solid klimapakke. Klimapakken avgjøres på EU-toppmøtet som avsluttes fredag 12. desember.

Tre renseanlegg?

Halvparten av pengene fra EØS-kontingent går i dag til Polen. Bellona foreslår at denne summen går til et tredje CO2-renseanlegg i kullkraftnasjonen Polen.

Gjennom EØS-avtalen betaler Norge to milliarder kroner årlig til nye medlemsstater i EU. Denne summen skal reforhandles i 2009, og kommer sannsynligvis til å øke til 2,5 milliarder kroner årlig.

Allerede er en stor del av det norske EØS-bidraget øremerket energi. Ett CO2-renseanlegg vil koste om lag fem milliarder, og kan finansieres over to år, dersom halvparten av de norske pengene går til renseanlegg.

Norsk kompetanse

– Ved å bidra til CO2-renselanlegg i Polen kan vi bidra med mer enn penger. Her kan også norsk kompetanse industri og næringsliv nyttiggjøre seg, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa.

Bellona reiste forslaget første gang i vår, og mener det nå er på høy tid at norske myndigheter sender et signal til polske myndigheter om at denne teknologien er svært viktig, og derfor øremerker kontingenten til et CO2-renseanlegg.

For presse:
Kontaktperson i Poznan: 
Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67