Nyheter

Enighet om fornybardirektivet

Vindmøller
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 9. desember, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Nå er EU-landene enige om fornybardirektivet, og den første delen av EUs klimapakke er dermed i boks. – Dette er en utrolig fin julegave, sier Eivind Hoff i Bellona Europa.

Frankrike, som har formannsskapet i EU fram til januar, har ledet intense forhandlinger med Europaparlamentet og Ministerrådet den siste tiden. I dag sendte Parlamentet ut en pressemelding om at partene nå er enige.

– Alle hjerter gleder seg nå. EU har gått inn for en ambisiøs politikk for fornybar energi, sier leder i Bellona Europa, Eivind Hoff.

– Nå er den første av de fire delene i EUs klimapakke i boks, sier han fornøyd.

Må vedtas på toppmøte

Direktivforslaget om fornybar energi ble fremmet av Europakommisjonen i januar. Nå må det vedtas av både stats- og regjeringssjefene på EU-toppmøtet 11. og 12. desember, og deretter av Europaparlamentet 17. desember.

Etter at enigheten er blitt utbasunert så tydelig, ser avstemningene over fornybardirektivet ut til å bli formaliteter.

20 prosent fornybar

Det har tidligere vært kjent at EU satte seg som mål at 20 prosent av energiforbruket skulle komme fra ren, fornybar energi innen 2020. Nå er det ikke lenger bare et forslag eller et mål:

– Nå er dette målet akseptert, og det er konkretisert i et bindende direktiv, sier Hoff.

Hvert enkelt land har godtatt egne målsetninger for hvor mye produksjonen av fornybar energi må økes med. Det er også blitt klart at det vil bli enighet om at et bindende krav om 10 prosent biodrivstoff i transportsektoren skal bidra til at EU når målet sitt om 20 prosent fornybar energi.

Italia var verst

Italia strittet lenge mot fornybardirektivet, og ønsket ikke klare forpliktelser. Italia prøvde også å sørge for at direktivet skulle evalueres i 2014, i håp om at forpliktelsene da kunne svekkes.

Evalueringen i 2014 var det siste stridstemaet, og det ble løst ved at man skal ha en evaluering i 2014, men at 20 prosent-målet vil ligge fast uansett.

Et spark bak

Fornybardirektivet vil også gjelde for Norge, på grunn av EØS-avtalen. Det kan bety at Norge må bygge ut opptil 15 prosentpoeng mer fornybar energi. Leder av energiavdelingen i Bellona, Ane T. Brunvoll, er glad for at Norge dermed får et spark bak:

– Det er fantastisk å få drahjelp fra EU på dette området, men det er veldig synd at Norge ikke har hatt en mer ambisiøs klimapolitikk og kommet opp med disse kravene selv, sier Brunvoll.

Heldig for Norge

Uansett vil direktivet være positivt for Norge, som er heldig stilt med et stort potensial for utbygging av fornybar energi.

På et seminar Bellona arrangerte tidligere i år la Brunvoll vekt på at fornybardirektivet kan være en utløsende faktor offshore vindmøller i Norge.

Andre land i Europa, som ikke klarer å bygge ut nok fornybar energi innen 2020, kan importere fornybar energi fra andre land. Det gir Norge store muligheter for å selge fornybar energi på kontinentet.

– Det vil bli stor etterspørsel etter fornybar energi i en del EU-land, sier Bellonas Eivind Hoff.

Kan straffes

Fornybardirektivet inneholder ingen konkrete sanksjonsmekanismer utover de generelle som allerede eksisterer i EU.

Det betyr imidlertid at det fortsatt vil være mulig å få bøter hvis man ikke oppfyller kravene som stilles i fornybardirektivet.