Nyheter

EU nærmer seg klimaavtale

European union

Publiseringsdato: 4. desember, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

EU rykker stadig nærmere en enighet om klimapolitikken, og det ventes at klimapakken blir vedtatt neste uke. Frankrike legger uansett inn et ekstraordinært møte med Polen og andre østeuropeiske land for å hindre at de legger ned et veto.

I dag møttes EUs miljøvernministre i Brussel. Signalene fra dette møtet, og fra annet arbeid med EUs såkalte klima- og energipakke, tyder på at EUs 27 medlemsland og Europaparlamentet vil klare å komme til enighet om en omfattende avtale om klima og energi før jul.

– Den endelige avgjørelsen er opp til EU-toppmøtet neste uke, men det er ingen tvil om at medlemslandene i EU er veldig klare for å bli enige om en avtale, sier pressetalskvinne ved EUs ministerråd, Susanne Kiefer, til bellona.no.

Enighet om fornybar energi

Mandag skal energiministrene i EU møtes, og det er ventet at fornybardirektivet vil bli et viktig tema under dette møtet. Etter det Bellona kjenner til er partene allerede enige om alle overordnede tema knyttet til fornybardirektivet.

Ifølge forslaget til direktiv skal EU øke sin andel fornybar energi til 20 prosent i 2020, noe som innebærer mer enn en fordobling fra i dag. Direktivet setter krav til hva hvert enkelt land må bidra med.

Sarkozy til Polen

Torsdag skal alle stats- og regjeringslederne i EU møtes for et avgjørende toppmøte i Brussel der det ventes at man blir enige om klimapolitikken.

Frankrike, som for tiden har formannskapet i EU, har lagt mye prestisje i å få klimapakken i havn. President Sarkozy har derfor planlagt et ekstraordinært møte med Polen og åtte andre østeuropeiske medlemsland 6. desember, for å sikre seg seier.

Skeptiske polakker

95 prosent av Polens elektrisitet kommer fra skittent kull, og Polen er derfor bekymret for at kvotehandel og andre klimatiltak vil bli svært kostbare. Polen har sammen med Italia også vist til at finanskrisen står i veien for en ambisiøs klimapolitikk.

– Nå står debatten om hvilke sektorer man kan gjøre unntak for, og i hvilken grad man skal la Polen og andre land med mye kull gi gratiskvoter til industrien. Men det er mye spill for galleriet for tida, sier Eivind Hoff i Bellona Europa.

Han er optimistisk foran helgens møte i Gdansk i Polen, og tror på enighet. Som vert for FNs klimatoppmøte i Poznan i disse dager, har Polen et ekstra press på seg for å bidra til enighet.

Må fortsatt kjempe

Noe av det Bellona har jobbet mest for i klimapakken, er forslagene til direktiv for fornybar energi og direktiv for lagring av CO2. Bellona har blant annet vært aktivt involvert i et forslag knyttet til obligatorisk rensing av CO2 ved kullkraftverk i Europa.

– Forslaget om obligatorisk rensing av kullkraftverk er kontroversielt og har mange motstandere. Om det ikke blir vedtatt i denne omgang, kommer vi til å fortsette å kjempe hardt for at det skal bli en del av EUs politikk, sier Hoff.

Løsning på finansiering

Han tror imidlertid at medlemslandene vil bli enige om en måte å betale for de 12 første demonstrasjonsprosjektene for CO2-håndtering på.

– Det har vært en lang og tung debatt om hvem som skal ta regningen for de første renseanleggene i Europa. Akkurat nå har vi forsiktig tro på en løsning der man bruker utslippskvoter under kvotehandelssystemet for å subsidiere disse renseanleggene, sier Hoff.

Selv om EU-toppmøtet den 11. og 12. desember fører til et enstemmig støtte til klimapakken, må også Europaparlamentet støtte pakken på sitt møte 17. desember for at pakken skal bli endelig vedtatt.