Nyheter

Kamp om kvotepolitikken i Brussel

Publiseringsdato: 3. desember, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona bidro til å arrangere en høring om kvotepolitikk i Europaparlamentet i Brussel på onsdag. Høringen ble ledet av European Voice, et toneangivende EU-magasin, og til stede var representanter fra industri, europeisk politikk og ulike organisasjoner.

Truer med utflagging

European Voice hadde bestilt en spørreundersøkelse blant industriledere, som ble gjennomført og presentert av Economist Intelligence Unit.

Ifølge denne undersøkelsen blant drøyt 300 ledere i europeiske bedrifter, vurderte 2/3 å flytte hele eller deler av sin bedrift ut av Europa. Men kvotekjøp eller andre kostnader knyttet til klimatiltak var ikke den viktigste årsaken. Lønnskostnader, nærhet til nye markeder og skattefordeler var langt viktigere for bedriftslederne enn miljølovgivning.

En annen studie som ble lagt fram denne uka, konkluderte med at kvotehandelsregimet ikke vil medføre utflagging av kjemikaliefabrikker. Ifølge EurActiv.com sier et forskernettverk for klimapolitikk at kostnadene ved kjøp av utslippstillatelser vil være små.

Investere i framtida

Leder av Bellona Europa, Eivind Hoff, satt i panelet som kommenterte undersøkelsen og den planlagte utfasingen av gratiskvoter for europeisk industri og kraftsektor. Han mener frykten overdrives:

– Det er ikke snakk om fakta her, men bare meninger og holdninger. Vi må ha bevis for at det blir et så stort problem som det hevdes her, sier Hoff og legger til:

– Uansett er det et poeng at auksjonering av kvoter vil bety mer penger i kassa til de europeiske statene. Pengene forsvinner jo ikke. De kan brukes til å hjelpe bedriftene med å redusere utslippene sine gjennom renere og mer effektiv produksjon.

Vil utsette auksjonering

Europaparlamentariker Jorgo Chatzimarkakis, som er en tysk liberaler, er blant dem som motsetter seg at europeiske bedrifter skal måtte betale for klimakvoter. På dagens høring argumenterte han for å fortsette med ordningen med gratiskvoter ennå en stund.

– Jeg ser ikke poenget med at Europa skal ta en så stor del av byrden. Hvorfor skal vi binde oss til dette uten å vite hva Obama eller Kina kommer til å gjøre?

– Det europeiske kvotehandelssystemet kan egentlig bare kalles systemet for karbonlekkasje, sa Chatzimakakis, og viste til frykten for at selskap med CO2-utslipp bare vil flytte ut av Europa hvis de pålegges for kostbare klimatiltak, i dette tilfellet klimakvoter.

Stridstema i Gdansk

Under det ekstraordinære møtet mellom Frankrike, som for tiden har formannskapet i EU, og ni østeuropeiske land i den polske byen Gdansk 6. desember, vil auksjonering vs. gratis utdeling av kvoter være et sentralt tema.

Polen og andre østeuropeiske land krever unntaksordninger som gjør at de kan fortsette med gratis utdeling av kvoter til sine bedrifter.

– De øvrige EU-landene må nok gi Polen og andre land som bruker mye kullkraft noen begrensede unntaksordninger hvis EU skal komme i havn med sin klima- og energipakke nå før jul, sier Eivind Hoff og fortsetter:

– Men det viktigste med kvotehandelssystemet er ikke at alle kvotene må koste penger. Det viktigste er at det faktisk settes et tak på hvor store utslippene totalt kan være, og at dette taket gradvis senkes – slik at utslippene faktisk reduseres.