Nyheter

– Bruk fornybardirektivet til å nå klimaforliket

Publiseringsdato: 22. januar, 2009

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona og EBL arrangerte onsdag et seminar om EUs nye fornybardirektiv, som også vil gjelde for Norge. Bellonas Ane T. Brunvoll etterlyser klare planer for hvordan Norge skal innfri direktivet – og peker på at direktivet kan hjelpe Norge med å nå klimaforliket.

EUs direktiv for fornybar energi ble vedtatt som en del av EUs klima- og energipakke rett før jul. Fornybardirektivet er EØS-relevant, og må implementeres også i Norge.

Onsdag arrangerte Bellona og Energibedriftenes landsforening (EBL) et seminar for å informere om direktivet og dets betydning i Europa og Norge.

– Hvis vi ser på kravene som stilles til EU-landene, er det sannsynlig at Norge må øke sin andel fornybar energi med 13,5 prosent innen 2020, fra dagens 60 prosent, sier leder av energi- og klimaavdelingen i Bellona, Ane T. Brunvoll.

– Hvis Norge prøver å prute på disse kravene blir det ordentlig flaut. Norge har jo det beste potensialet for å øke vår produksjon av fornybar energi, sier hun.

Klimaforliket

Hvis Norge er for trege i arbeidet med fornybardirektivet, vil det gå utover arbeidet med grønne sertifikater og klimaforliket:

– Et samarbeid med Sverige om grønne sertifikater som et virkemiddel for mer fornybar energi vil ikke være mulig før vi får på plass fornybardirektivet. Vi kommer heller ikke i mål med det norske klimaforliket uten å implementere fornybardirektivet, sier Ane T. Brunvoll i Bellona.

Ifølge klimaforliket skal Norge redusere klimagassutslippene med 15 til 17 millioner tonn innen 2020. For å nå dette målet må vi erstatte fossil energi med fornybar energi.

20 prosent fornybar

Luc Tholoniat fra Econ Pöyry har jobbet mange år i Europakommisjonen, og presenterte hovedtrekkene i fornybardirektivet på seminaret onsdag.

Det viktigste med fornybardirektivet er at EU har satt seg et mål om å øke produksjon og bruk av fornybar energi fra dagens nivå på snaut 6 prosent til 20 prosent i 2020. Hvert land får nasjonale mål for hvor stor veksten i fornybar energi skal være, og må lage egne handlingsplaner.

Et eget mål for transport sier at 10 prosent av energibruken skal komme fra biodrivstoff og andre fornybar energi innen 2020.

Etterlyser planer

De første planene for hvert land må være klare innen utgangen av 2009, og detaljerte handlingsplaner skal legges fram i midten av 2010. Tholoniat la stor vekt på at det begynner å haste:

– Strategiske beslutninger må tas nå!
 
Erik Skjelbred fra EBL håper at fornybardirektivet kan implementeres i Norge så snart som mulig.

– Det er jo åpenbart at direktivet er EØS-relevant selv om olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ikke har innrømmet det ennå. Jeg tror nok at regjeringen har innset at det er politisk vanskelig å ikke ta direktivet, men hvorfor kan de da bare ikke si at de skal gjøre det?

– Gjennomgangstonen blant norske politikere er at de må forhandle om kravene i direktivet. EBL er bekymret for at det blir lange forhandlinger, og at vi kommer for sent i gang. Energibransjen trenger langsiktige perspektiver for satsingen på ny fornybar energiproduksjon, sa Skjelbred på gårsdagens seminar.

Bellona ikke imponert

Bellonas nestleder, Marius Holm, blir ikke imponert når norske politikere peker på vannkraften og sier at vi allerede er så flinke innen fornybar energi at vi bør få snillere krav av EU.

– Vannkraften gir oss veldig billig strøm, og vi har uansett bare vært heldige og fått vannkraften i fanget. Det er ikke akkurat en bragd. Norge er fortsatt en oljenasjon, men vi har potensial til å bli en fornybar-nasjon, sier Holm.

Norge har store mulighet til å redusere bruken av fossil energi og øke produksjonen av fornybar energi gjennom utfasing av oljefyr, innfasing av fornybar energi i transport og industri og ved å bytte ut skitne gassturbiner på plattformene på sokkelen med ren kraft fra land.

 

Du finner presentasjonene fra seminaret (alle med unntak av presentasjonen til Luc Tholoniat) i boksen oppe til høyre. For Tholoniats presentasjon, kontakt Econ Pöyry.