Nyheter

ESA gir grønt lys for CO2-rensing

Naturkraft

Publiseringsdato: 29. januar, 2009

Skrevet av: Ola Innset

ESA har i dag avgjort at statstøtte til CO2-rensing på Kårstø ikke er i strid med EUs konkurranseregler. – Svært gledelig, sier Paal Frisvold i Bellona Europa.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har i dag avgjort at Gassnova kan få statsstøtte til CO2-rensing av gasskraftverket på Kårstø. Staten kan dekke opptil 100 prosent av kostnadene for etablering og drift i 10 år.

Det er første gang et fullskala-anlegg blir godkjent, og at det gis tillatelse til 100 prosent støtte.

Avgjørende

I sommer ga ESA også klarsignal til testsenteret for CO2-rensing på Mongstad, og fastslo at statsstøtte til dette senteret ikke vil være konkurransevridende, men avgjørende for prosjektets gjennomføring.

I dagens avgjørelse om Kårstø legger ESA vekt på at implementering av CO2-håndtering er i allmennhetens interesse.

– Det er flott at ESA har gått i bresjen for å sette presedens i EU om mulighetene for statlig støtte, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa.

Sabelrasling

– Sammen med Europakommisjonens forslag om å la ti milliarder kroner fra krisepakken gå til fem demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering viser dette at når EU setter seg en politisk målsetting, så følger også regelverket etter.

– ESA har raslet med sablene. Da de ga grønt lys til Mongstad sa de samtidig at dette ikke på noen måte ville ligge til grunn for en avgjørelse om Kårstø. Men ESA har plukket opp den politiske utviklingen, og det er vi svært glade for, sier han.

Solheim snur

Staten og statlige midler vil være tungt involvert både i testsenteret på Mongstad, i fullskala-renseanleggene på Mongstad og Kårstø, og på anleggene for transport og lagring av CO2. Regjeringen har vært urolig for framdriften i disse prosjektene på grunn av statsstøttespørsmålet, men i begge tilfeller er dette nå ryddet av veien.

Samtidig skjer det ting i den norske regjeringen. I går gikk miljøvernminister Erik Solheim ut og sa at han vil ha full rensing på Kårstø. Han vil fjerne utslippene fra både gasskraftverket og gassterminalen på nabotomta.