Nyheter

EUs fornybardirektiv vil gjelde også i Norge

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 29. januar, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen gjorde det i dag klart at fornybardirektivet er EØS-relevant, og dermed vil gjelde også i Norge. Bellona har lenge etterlyst en slik erkjennelse.

Under avslutningen av Grønn Boks Energy Camp i dag slapp Terje Riis-Johansen nyheten: Den norske regjeringen anerkjenner EUs direktiv for fornybar energi som EØS-relevant.

Dermed er det ingen tvil om at direktivet vil gjelde også i Norge. EU-landene ble enige om direktivet rett før nyttår.

– Dette er svært gledelig, sier Marius Holm, nestleder i Miljøstiftelsen Bellona.

– EU har lagt seg på et høyt ambisjonsnivå. Selv om Norge har mye vannkraft fra før, gir dette oss ingen unnskyldning for ikke å ha et høyt ambisjonsnivå, sier Holm.

To utfordringer

– Nå har vi to utfordringer framover: For det første må vi få direktivet på plass i Norge veldig raskt, og for det andre må vi unngå at Norge pruter på kravene fra EU, Ane Brunvoll, leder i klima- og energiavdelingen i Bellona.

Bellona har tidligere advart Norge mot å prute på krav fra EU om hvor mye ny fornybar energi vi skal produsere, og mener at Norge nå må regne med å øke sin andel med 13,5 prosentpoeng fram til 2020, fra dagens 60 prosent.

– Hvor stor prosentandel ny fornybar energi kommer Norge til å gå inn for?

– Jeg kan ikke gi noe tall her. Vi vil, som EUs medlemsland har gjort, gå noen runder med kommisjonen på dette spørsmålet, sier Terje Riis-Johansen til Bellona Web.

– Hvor raskt vil direktivet kunne implementeres?

– Jeg er innstilt på å starte denne prosessen raskt, sier Riis-Johansen, og legger til at også Norge har en egen markedsinteresse av å få i gang off shore vind og utvikling av annen fornybar energi.

Glede i Brussel

– Det er godt å se at den norske regjeringen har bestemt seg for å ta en aktiv del i Europas felles tiltak for å redusere klimagasser, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona.

Fornybardirektivet er en del av EUs klimapakke, som Bellonas kontor i Brussel har jobbet aktivt med.

For flere kommentarer, kontakt:
Marius Holm, Nestleder i Bellona: 957 21 632
Ane Brunvoll, Leder av klima- og energiavdelingen i Bellona: 977 79 089
Tone Foss Aspevoll, Informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67