Nyheter

Må kjempe videre for utslippstak

Coal Power Plant south-west of Düsseldorf and Neuss

Publiseringsdato: 10. mars, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Et forslag om et utslippstak for CO2 fra fossile kraftverk ble i dag blokkert i EU-parlamentet. Bellona må dermed kjempe videre for dette klimatiltaket. Også energipolitiker Gunnar Kvassheim (V) ønsker et strengt utslippstak i EU.

Et strengt utslippstak for CO2 per kilowattime produsert strøm vil i praksis gjøre CO2-håndtering obligatorisk ved kullkraftverk og gasskraftverk.

Ved å vise til prosedyrehensyn bestemte Europaparlamentets president i dag at det ikke skal stemmes over et forslag om å revidere EUs industriutslippsdirektiv. Forslaget om revisjon gikk ut på å innføre et utslippstak for strømproduksjon.

Dagens blokkering i Europaparlamentet betyr at saken ikke tas opp igjen før etter neste parlamentsvalg i høst.

Internasjonal kamp

Et utslippstak for CO2 har allerede blitt vedtatt i flere amerikanske stater, og 43 parlamentsmedlemmer fra alle partigrupper og land fremmet forslaget for EU-parlamentet.

– Kampen for utslippsgrenser per kilowattime produsert strøm er svært viktig for oss, og vi jobber veldig internasjonalt med dette spørsmålet, sier Eivind Hoff i Bellona Europa.

Vil påby rensing

– Dersom vi kan få igjennom en slik grense, og den grensen blir lav nok, vil det i praksis gjøre CO2-håndtering obligatorisk for både nye og eksisterende kullkraftverk. Et tradisjonelt kullkraftverk vil ikke kunne produsere strøm uten store CO2-utslipp per kilowattime, og dermed vil de enten måtte innføre CO2-håndtering eller stenge kraftverket, forklarer han.

Bellona mener at utslippstaket bør være på 150 gram CO2 per kilowattime strøm, for dermed å sikre at CO2-håndtering også blir obligatorisk for gasskraftverk.

CO2-håndtering

Å gjøre kraftsektoren CO2-nøytral er en av de billigste måtene å gjøre utslippskutt i rike land på. Likevel planlegges det per dags dato hele 72 konvensjonelle, og skitne kullkraftverk i EU-området. Kvotesystemet tilbyr ikke sterke nok incentiver til å innføre CO2-håndtering, og derfor mener Bellona at et utslippstak også må innføres.

30 prosent av alle EUs klimagassutslipp kommer fra kraftsektoren. Bellona har i en studie vist at det er teknisk mulig å kutte verdens klimagassutslipp med hele 33 prosent innen 2050 ved hjelp av CO2-håndteringsteknologi.

Nullutslipp

– Et solid flertall i norsk politikk ønsker ikke utslippsbasert kraftproduksjon i Norge, og derfor har vi i realiteten et slikt utslippstak allerede, sier Gunnar Kvassheim (V) til bellona.no Web.

Kvassheim er leder for Stortingets energi- og miljøkomité, og sier at et utslippstak i Norge ikke har vært debattert i komiteen. Norge får i dag cirka 99 prosent av sitt elektrisitetsbehov dekket av fornybar vannkraft.

Trenger virkemidler

– Jo strengere et slikt tak kan være i EU og andre steder, jo bedre. Vi trenger slike virkemidler for å gjøre fornybar energi og CO2-håndteringsteknologi konkurransedyktig, sier Kvassheim.

Han utelukker ikke at norske politikere vil jobbe for utslippstak i internasjonale fora.