Nyheter

EU vedtok energi- og klimapakken

Publiseringsdato: 7. april, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Rådet for den Europeiske Union vedtok i dag EUs energi- og klimapakke. Se detaljene her.

EUs parlamentarikere ble enige om pakken allerede i desember, og nå har den også blitt formelt godkjent.

Pakken består totalt av seks nye lover:

  • En revidering av EUs kvotehandeldirektiv (ETS)
  • Et nytt direktiv om geologisk lagring av CO2
  • En bestemmelse om samarbeid mellom medlemsstatene for å oppnå utslippskutt i sektorer som ikke omfattes av kvotehandelsdirektivet
  • Et nytt direktiv med nasjonale mål for fornybar energiproduksjon
  • Et nytt direktiv for å redusere CO2-utslippene fra biler
  • En revidering av direktivet som regulerer bensinkvalitet for å få mer CO2-effektive biler

Les om hvordan lovene skal implementeres i dokumentet til høyre på siden.

Se ellers miljøverndepartementets side med linker til alle de endelige lovtekstene.