Nyheter

Vil ha kun ha pluss-hus fra 2018

Plusshus i Freiburg, Tyskland
http://live.pege.org/2005-plus-energy-village/

Publiseringsdato: 29. april, 2009

Skrevet av: Ola Innset

EU-parlamentet har foreslått at alle nye hus skal være såkalte pluss-hus innen 2019. – Dette viser at norske myndigheter kan være langt mer ambisiøse når det gjelder energieffektivisering i bygg, sier Knut Helland-Hansen i Bellona.

Et pluss-hus er et hus som produserer mer energi enn det bruker. Det være seg ved hjelp av solfangere, jordvarme, vindmøller, solcellepaneler eller andre relativt enkle grep.

Europaparlamentet har nå vedtatt at alle bygg oppført etter 31. desember 2018 må være slike pluss-hus.

Langt foran

– Selv om Norge er noe kaldere, så er dette er et område hvor EU virkelig ligger langt foran oss, sier Knut Helland Hansen, fagrådgiver i Bellona.

Han mener at norske myndigheter bør være langt mer ambisiøse i arbeidet med energieffektivisering i bygningsmassen.

– Et bygg har en gjennomsnittlig levetid på 50-100 år, og bygningsmassen står for hele 40 prosent av det samlede energiforbruket. Her finnes et enormt innsparingspotensial, og hvordan dagens hus bygges i dag vil ha stor betydning for energietterspørselen i lang tid fremover sier han.

Se til Danmark

Danmark opplever for tiden et ”boom i lavenergiboliger”. Dette skyldes strenge og forutsigbare reguleringer mener Hansen:

– I Danmark har man vedtatt at den tekniske byggeforskriften skal innstrammes med 25 prosent hvert femte år. Dermed vet byggenæringen hva som kommer, og utvikler teknologi og kompetanse deretter. Deler av næringen uttaler at de allerede har teknologien og kompetansen som skal til for å møte kravene som er varslet innført flere år frem i tid.

– Her i Norge har vi bare vage formuleringer om at teknisk forskrift skal strammes inn med sikte på innskjerping hvert femte år, ingenting om hvor mye. Dermed er ikke situasjonen forutsigbar nok til at norsk byggenæring kan opptre som sine danske kolleger. De blir sittende og vente på hva myndighetene ender opp med å bestemme seg for.

Eksisterende bygg

Parlamentet ønsker også at medlemslandene skal sette nasjonale etappevise mål for hvor stor andel av de allerede eksisterende byggene som skal være pluss-hus innen 2015 og 2020.

Europaparlamentet vedtok forslaget om at alle hus skal være pluss-hus innen 2019 med et overveldende flertall. Før forslaget kan gjennomføres må det godkjennes av både Rådet for den Europeiske Union og EU-kommisjonen.