Nyheter

Vil ha allianse med kullindustrien

Frederic Hauge deltok på klimakonferanse om CO2-håndtering i Bergen 27.-28.mai 2009.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 28. mai, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

– Kullindustrien kan gå fra å være et stort problem, til å bli et av de viktigste våpnene i klimakampen, sa Frederic Hauge under UDs klimakonferanse om CO2-håndtering i Bergen denne uka.

Bellona-leder Frederic Hauge la vekt på at vi ikke bare trenger en strategi for et lavutslippsamfunn, men også for et karbonnegativt samfunn, under sitt foredrag på klimakonferansen Fighting Climate Change with Carbon Capture and Storage i Bergen.

Samtidig som store deler av verden har et legitimt behov for økt energitilførsel, går klimaendringene raskere enn tidligere antatt. Behovet for karbonnegativ energi melder seg derfor.

– For å lage karbonnegativ energi må vi kombinere CO2-håndtering med biomasse, sa Hauge, og pekte på kullindustrien som en mulig alliert framfor å være et av dagens store problem som storutslippere av CO2.

Karbonnegativ med kull

CO2-håndtering, eller CCS på engelsk (Carbon Capture and Storage), omtales i dag mest i sammenheng med rensing av kullkraft og gasskraft. CO2-håndtering kan også brukes i industrien, og på biomasse – hvor resultatet blir karbonnegativ energi.

Fordi kull brenner godt, kan en blanding av kull og biomasse brenne effektivt. Kullkraftverk gir dermed en mulighet for å bruke biomasseressurser som ellers ikke er velegnet for energiproduksjon, som alger, eller tang.

– Her har kullindustrien en mulighet til å gå fra å være et problem til å bli et av de viktigste våpnene i klimakampen, sa Hauge.

På sikt presiserer Bellona at alt kull må erstattes med biomasse og andre fornybare ressurser.

Trenger mer biomasse

– Det store spørsmålet er hvor vi skal skaffe biomassen fra, sa Hauge under CCS-konferansen i Bergen.

Et av Bellonas forslag til å skaffe mer biomasse er å produsere store mengder alger og tang på områder som ikke er i bruk til matproduksjon, som energiressurs.

Behov for karbonnegativ energi

Ifølge klimaforskere som James Hansen ved NASAs Goddardinstitutt må vi trolig må redusere dagens konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren for å nå målet om å begrense oppvarmingen til to grader.

Karbonnegativ energi er nødvendig for å nå dette målet, og CO2-håndtering på biomasse er en måte å løse produsere energi som fjerner CO2 fra atmosfæren, i stedet for å fylle den opp.