Får 35 millioner i EU-støtte

ingressimage_ABorregaards-anlegg-i-Sarpsborg_foto-Borregaard.JPG Photo: (Foto: Borregaard)

EUs syvende rammeprogram for forskning og utvikling har besluttet å bevilge fire millioner euro til Borregaards arbeid med bioraffinerier. Tildelingen skjer gjennom programmet Joint Biorefinerey Call.

Mange partnere

Borregaard har fått midler til to prosjekter: SupraBio som handler om å omdanne biomasse til forskjellige produkter, og EuroBioRef som går på å produsere kjemikalier fra bioamasse.

Begge prosjektene har flere andre europeiske partnere, og Borregaard skal bidra med henholdsvis mikrofibrillær cellulose og teknologi som degraderer biomasse til sukker i løsning.

Fornybart tømmer

– Det er bra at det her gis muligheter for utvikling av nye løsninger for hva vi kan få ut av tømmerstokken, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– Bellona er opptatt av at vi kan få en rekke fornybare produkter ut av tømmer, ikke bare bioenergi, sier han.

Får betalt

– Støttemidlene gjør oss i stand til å gjennomføre forskning og bygge demonstrasjonsanlegg vi ellers ikke ville hatt mulighet til, sier teknologidirektør i Borregaard, Gudbrand Rødsrud.

– Vi har vist evne og vilje til å drive forskning og utvikling. Det får vi betalt for nå, sier han.

EUs midler har som formål å stimulere europeisk industri til å bli mer konkurransedyktig på de internasjonale markedene. Joint Biorefinery Call retter seg spesielt mot utvikling av fornybart drivstoff og kjemikalier for å redusere drivhusgasser, og gjøre oss mer uavhengig av olje og gass i framtiden.