Nyheter

Blir storleverandør av EU-rådgivere

Arkivfoto - The Bow Times

Publiseringsdato: 11. november, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona er representert i fire av EUs fem nye ekspertgrupper for biomasse.

– Dette er en anerkjennelse av arbeidet vårt for en mer helhetlig tenkning rundt bruk av biomasse, sier Joakim Hauge, en av Bellonas nyoppnevnte EU-rådgivere.

Skal gi bio-råd

Hauge er medlem av ekspertgruppen som skal gi anbefalinger om fremtidig forsking på alger som ny kilde til biomasse.

De fire gruppene der Bellona er representert ligger under EUs såkalte teknologiplattform for biodrivstoff. Det er et organ har som oppgave å gi EUs politikere og byråkrati råd om hvordan biomasse raskest og på en så god måte som mulig kan bli en viktig kilde til miljøvennlig drivstoff. De skal blant annet komme med anbefalinger om hvilke typer biomasse som bør brukes.

Tungt representert

I tillegg til de fire nye representantene, sitter Bellona-leder Frederic Hauge i styringskomiteen for prosjektet. Ingen andre miljøorganisasjoner er så godt representert i plattformen.

– Da Bellona skrev rapporten ”How to combat climate change” i fjor, var et av hovedfunnene at vi ikke klarer å løse klimaproblemet uten storstilt bruk av biomasse, derfor er det svært viktig for oss å delta i dette, sier Hauge.

Ønsker bredere biofokus

Bellona er opptatt av at biomasse ikke bare skal brukes til å drive transportmidler, men at denne kilden til miljøvennlig energi også skal utnyttes til andre formål. For eksempel kan biomasse brukes i biokraftverk med anlegg for fangst og lagring av klimagassen CO2.

Da blir elektrisk energi og varme produsert med negativt klimagassutslipp: Trærne og den andre biomassen som brukes til strømproduksjon blir erstattet av ny skog, og CO2-en som ble frigjort under energiproduksjonen blir fanget og lagret slik at klimagassen ikke slipper ut i atmosfæren.

Det arbeidet blir lettere når Frederic Hauge også er representert i EUs tilsvarende rådgivende organer for Co2-håndteringsteknologi. Som rådgiver for EUs politikk på både biodrivstoff og CO2-håndtering har Bellona en alle tiders mulighet til å vise fordelene med å se de to temaene i sammenheng.

Erstatningsprodukter

– Det er også slik at når man produserer biodrivstoff produserer man samtidig andre produkter, enten man vil eller ei. Disse produktene kan brukes som erstatning for produkter som i dag produseres fra fossile kilder, eller de kan brukes som brennstoff, forklarer Hauge.

– Derfor er det viktig å ha et bredere fokus enn bare på biodrivstoff. Vi vil arbeide for å få EU med på laget for en storstilt bio-offensiv, sier Hauge.

En av Bellonas representanter i de rådgivende EU-organene, Tone Knudsen, flytter dessuten om kort tid til Brussel. Det er en del av Bellonas satsing på å påvirke EUs politikk i miljøvennlig retning.


Kontaktpersoner for pressen:
Joakim Hauge, fagrådgiver i Bellona, 40 85 61 90, joakim@bellona.no
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no