Hedegaard vil ha større utslippskutt i EU

ingressimage_Connie-Hedegaard-2.jpg Photo: COP15.dk

Den tidligere klima- og energiministeren i Danmark var også enig i at det var en skuffelse å ikke nå frem til en bindende avtale på klimatoppmøtet i København, men understreket at det var et langt steg fremover at blokken av utviklingsland var enige i at verdens land har et felles ansvar i kampen mot klimaendringene.

Da Hedegaard ble spurt om hun ville innføre en såkalt CO2 Emission Performance Standard (EPS) – en øvre grense for CO2-utslipp per kilowattime produsert elektrisitet, for å gjøre det nødvendig med CO2-fangst og -lagring på kraftverk drevet på fossil energi – svarte Hedegaard forsiktig, men utelukket ikke en gjennomgang og vurdering av virkningen av en slik standard i løpet av 12 måneder.

Les resten av saken på Bellonas engelske nettsider.