Nyheter

EU: Ingen bindende biokrav

Foto: Wikimedia Commons

Publiseringsdato: 1. mars, 2010

EU-kommisjonen har bestemt at det blir frivillig for medlemslandene å følge bærekraft-kravene for biomasse til varme og kraftproduksjon. Kommisjonen mener miljørisikoen ikke er høy nok.

I EU har det lenge blitt vurdert om det skal stilles obligatoriske krav til bærekraftighet for bruk av biomasse til varme og kraftproduksjon. Torsdag kom meldingen om at EU-kommisjonen har bestemt seg for å anbefaler en serie kriterier, men at medlemslandene selv kan bestemme om de vil innføre dem eller ikke.

Frivillige krav

Begrunnelsen for vedtaket er at miljørisikoen rundt bruk av biomasse ifølge Kommisjonen ikke er stor nok. Det vises til at minst 90 prosent av all biomasse som brukes er biprodukter fra skogsindustri i EU, eller biprodukter fra andre industrier. Videre understreker kommisjonen at skogsområdene i EU ikke går tilbake, men at de snarere øker.

Kommisjonen anbefaler likevel flere bærekraftkriterier som landene kan velge om de vil følge. Disse kriteriene vil være gjeldende for større energiprodusenter, og vil utelukke biomasse fra noen type skoger og områder med stor biodiversitet.

– Viser at EU satser

Det blir dessuten anbefalt en metode for å kalkulere klimagassutslipp som skal sikre at energi fra biomasse gir minimum 35 prosent lavere utslipp sammenliknet med fossile brennstoff.

– Bioenergi er en viktig løsning på klimaproblemet, og det er bra at EU vil satse på og stimulere til bruk av den biomassen en har også til varme og kraft. Kravene om at bruken av biomasse gir en klar klimaeffekt sammenliknet med fossil energi, er fornuftige, sier Tone Knudsen, fagrådgiver i Bellona.