Nyheter

– Et karbonnøytralt Europa er mulig

Publiseringsdato: 25. mai, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

- Et energinett med 80 prosent dekning fra fornybare energikilder som dekker hele Europa, er ikke et månelandingsprosjekt, det er fullt mulig. Og vi kan sette i gang nå, sa Rebecca Collyer fra European Climate Foundation.

Collyer hadde tatt turen til Dansens Hus og Bellonas årskonferanse i Dansens Hus i dag for å presentere dette hovedbudskapet – sammen med presentasjonen av veikart fram mot et karbonnøytralt Europa.

Et ni måneders gruppearbeid ble presentert for første gang i Norge i dag, et arbeid som har som mål å gjøre Europa karbonnøytralt innen 2050. Rebecca Collyer, Senior Associate hos European Climate Foundation, er ikke i tvil om at dette er mulig å få til, samtidig som Europa forblir fremgangsrikt og leveringssikkerheten av energi er på topp.

Energisektoren er nøkkelen

– Det er flere sektorer som kan få til betydelige kutt i klimagassutslippene sine raskt ved å dekarbonisere driften – som transport, industri og avfall. Men den viktigste er uten tvil energisektoren. Denne hjørnesteinen vil kunne bidra stort til en reell reduksjon av klimagassutslippene – og det beste er at all nødvendig teknologi er tilgjengelig i dag, påpekte Rebecca Collyer under sitt foredrag. Hennes arbeidsfelt er prosjekter for å dekarbonisere den europeiske kraftsektoren.

– Målet er å etablere et sammenhengende og uavhengig energinett over hele Europa. Nettet skal samtidig ha høy leveringssikkerhet. Vi har laget tre ulike scenarier med henholdsvis 40, 60 og 80 prosents dekning fra fornybare energikilder. Det interessante er at investeringene vil være omtrent like store uavhengig av prosentsats. Så da kan man like gjerne gå for 80-prosentsløsningen med en gang, mente Collyer.

Stort energibehov i 2090

Collyer presenterte et tall på hele 4900 TWh som Europas reelle energibehov i 2050.
– Det er et enormt stort tall, og utfordringen er tilsvarende stor når installasjoner skal bygges for å dekke dette behovet. Men samtidig skaper det fantastiske muligheter for dagens politiske ledere i Europa. Innen 2050 vil man ha faset ut fossil energiproduksjon – og vi mener atomkraftens tid også er over da. Derfor er det avgjørende å øke fokuset på fornybar energi, sa Rebecca Collyer.

Kostnader er et sentralt spørsmål når man skal gå over til nye former for energiproduksjon. Ifølge researcharbeidet som European Climate Foundation har gjort, vil det på sikt lønne seg å gå over til fornybar energi.

Økonomisk interessant

– Vi har regnet oss fram til at investeringene i et energinett basert på fornybar energi vil medføre to prosent økning på brutto nasjonalprodukt. Men om man skulle opprettholdt ”business as usual”, ville man måttet regne inn de økte CO2-kostnadene. Vi ser også at det vil bli en netto økning i arbeidsplasser – behovet for grønne arbeidsplasser vil være større enn de tapte arbeidsplassene innen fossil energi-sektoren.

Og for å understreke optimismen, presenterte Collyer på slutten av sitt foredrag alle potensielle milepæler fram mot 2050 – og toppet det med å gjøre det blå og gule EU-kartet grønt.

Klikk her og se videoen som Rebecca Collyer presenterte til slutt i sitt foredrag – veikartet mot et karbonnøytralt Europa 2050.

Vil du lese mer om European Climate Foundation, klikk her.