Nyheter

Lunken til ny EU-lov

(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 18. juni, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

– EU skusler bort muligheten for å få redusert lokal forurensning og sur nedbør med sitt nye regelverk for industrielle utslipp, sier Eivind Hoff i Bellona. Det nye regelverket ble godkjent av EU-landenes ambassadører i dag.

En ny EU-lov ble vedtatt i dag – og den erstatter flere eksisterende direktiver som regulerer utslipp til både luft, vann og land i EØS-landene. Bellona er imidlertid ikke helt fornøyd med det nye regelverket.

Mange smutthull

EU-kommisjonen og Europaparlamentet kom med et forslag som gikk på å tvinge fram rensing av bl.a. svoveldioksid, nitrogenoksider og støv på både nye og eksisterende kraftverk.

– Likevel greide et mindretall av medlemslandene å vanne ut det endelige kompromisset slik at utslippsreduksjonen vil kunne ta lenger tid. Vi opplever det som bakstreversk av de aktuelle landene – og et tegn på at det nye regelverket har for mange smutthull, sier Eivind Hoff, leder av Bellona Europa i Brussel.

Hadde håpet på mer

– Kompromisset som er inngått gjør det blant annet mulig for gamle kullkraftverk som ikke holder seg under regelverkets utslippsgrenser for svoveldioksid, nitrogenoksider og støv å opprettholde driften helt til 2020–2023 i verste fall.

EU-kommisjonen er pålagt å passe på at smutthullene i EUs utslippsgrenser ikke blir praktisert for vidt, men det vil kreve mye fortsatt politisk press for at det skal gi resultater. Det skal Bellona selvsagt hjelpe Kommisjonen med. Men vi hadde virkelig håpet å komme så mye lenger enn det EU har bestemt nå, sier Hoff.

Én viktig seier

Hoff er likevel stolt over én viktig endring i det nye regelverket.
– En av få miljøseire i den nye loven, er at EU ikke vil hindre medlemsland i å innføre egne, strengere regler for CO2-utslipp fra kraftverk. Dette er en viktig endring, som Bellona foreslo og som vi nå har fått vedtatt, sier Hoff.

Bakgrunnen for endringen er en artikkel i et av de gamle direktivene som nå blir erstattet av det nye regelverket. Deler av industrien har hevdet at artikkelen forbyr enkeltland å innføre utslippskrav for CO2 fra fabrikker og kraftverk som allerede er dekket av kvotehandelsdirektivet for klimagasser. Slike utslippskrav har særlig vært diskutert i Storbritannia, der den nye regjeringen har sagt at de vil innføre utslippstak for CO2 for å tvinge nye kraftverk til å fange og lagre CO2.

Bellona-initiert endring

Bellona fikk derfor allierte i Europaparlamentet til å foreslå en ny såkalt betraktning i den nye EU-loven, som understreker at en slik tolkning er feil. EU vil altså ikke hindre medlemsland i å innføre strengere regler for CO2-utslipp fra kraftverk. Bellonas forslag fikk medhold i Europaparlamentet i mai, og i ministerrådet har altså EUs medlemsland nå også akseptert dette.

Tidsfristen for å innføre det nye regelverket vil antakelig bli mot slutten av 2013.