Nyheter

Leder ny miljøgruppe i EU

Bellona er sentrale i en ny EU-arbeidsgruppe for CCS og biomasse. Her blir alger dyrket for å bli brukt som biodrivstoff.
wikimedia commons

Publiseringsdato: 21. september, 2010

Bellona har fått oppgaven med å lede en ny arbeidsgruppe for CO2-håndtering og biomasse. Arbeidsgruppen samler eksperter fra hele Europa innen bioenergi og rensing av CO2-utslipp.

Det var Bellona som tok initiativ til etableringen av den nye arbeidsgruppen, som bærer navnet ”Joint Task Force on Bio and CCS”. CCS er en forkortelse for CO2 capture and storage, eller CO2-håndtering på norsk.

Bellona-leder Frederic Hauge skal lede arbeidet sammen med to direktører fra det franske industrikonsernet Alstom og det finske forskningssenteret VTT. Bellona skal også ha ansvar for gruppens sekretariat, og Bellona-rådgiverne Tone Knudsen og Jonas Helseth vil utgjøre dette sekretariatet.

Gir råd til EU

Den nye miljøgruppen er et samarbeid mellom to forskjellige teknologiplattformer nedsatt av EU-kommisjonen – Teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP) og Teknologiplattformen for bioenergi (EBTP). Disse ekspertorganene har som rolle å bistå EU med konkrete råd og anbefalinger innen sine områder, og Bellona er godt representert begge steder.

– Vi har nettopp startet dette arbeidet, og ser fram til et aktivt samarbeid. Dette er et spennende felt hvor industrier med ulike kulturer og synspunkter skal sette seg sammen med forskere og NGO-er for å finne frem til felles synspunkter, sier Tone Knudsen, rådgiver i Bellona Europa.

– Vi vil legge stor vekt på å finne teknologiske synergier som kan bidra til å løse de store klima- og miljøproblemene vi står overfor, legger hun til.

Karbonnegativ energi

Bellona har i flere år jobbet med mulighetene for å produsere energi på en måte som fjerner CO2 i stedet for å tilføre CO2 til atmosfæren. Ved å koble teknologi for CO2-fangst med biomasse – som har tatt opp CO2 fra lufta gjennom fotosyntesen – kan man få såkalte karbonnegative løsninger.

– Dersom man for eksempel brenner biomasse sammen med kull, og fjerner CO2-utslippene det gir, vil man få karbonnegativ energi. Det er et enormt potensial for reduksjon av klimagasser her, men samtidig må vi sørge for at alt gjøres på en god og bærekraftig måte, sier Knudsen.

– Det finnes mange måter å produsere biomasse på, som trær og andre vekster, som kan ha negative effekter på matproduksjon eller miljø, så det gjelder å finne de forsvarlige, gode metodene å gjøre dette på. I Bellona ser vi blant annet på biomasse fra tang og tare, og med alger, sier hun.