Nyheter

– Et steg mot en ambisiøs klimapolitikk

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 9. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

EU-kommisjonen la i går frem en ny studie som viser hvordan Europa bli et lavutslippssamfunn i løpet av de neste tiårene. – Dokumentet viser at Kommisjonen erkjenner at dagens lovgivning ikke er streng nok, sier Bellonas Eivind Hoff.

Tirsdag ble EUs ”Roadmap for building a low-carbon Europe by 2050” presentert i Brussel.

– Veikartet er et utgangspunkt for å skape en bedre og mer effektiv klimapolitikk, sier Eivind Hoff, leder av Bellona Europa.

Studien er laget med utgangspunkt i et mål om å innen midten av århundret redusere klimagassutslippene med 80–95 prosent – sammenliknet med utslippene i 1990.

– Arbeidet med å skape en konkurransedyktig økonomi med lave klimagassutslipp må starte nå. Jo lengre vi venter, jo høyere blir prisen, sa EUs klimakommissær Connie Hedergaard under fremleggelsen.