Nyheter

Nytt EU-toppverv for Bellona-sjefen

Frederic Hauge
(Foto: Anne Karin Sæther)

Publiseringsdato: 11. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Frederic Hauge er utnevnt til spesialrådgiver for EUs energikommissær Günther Oettinger. Som en av fjorten eksperter i en ny høynivå-gruppe skal han gi anbefalinger om hvordan klimautslippene fra energisektoren bør kuttes.

Frederic Hauge og en rekke andre Bellona-eksperter har lenge vært tungt inne i rådgivende organer i EU.

Nå har miljøstiftelsen fått enda et viktig oppdrag: Hauge er nå medlem i en eksklusiv gruppe oppnevnt av energikommissær Günther Oettinger. Der skal han gi sine råd om hvordan EU best kan gjennomføre kraftige klimakutt i energiforsyningen innen midten av århundret.

– Jeg er svært beæret for å få lov til å sitte i en så strategisk viktig gruppe. Dette er et resultat av femten års tilstedeværelse og aktivt arbeid overfor EU-institusjonene – og en viktig anerkjennelse av Bellonas rolle i Europa, sier Hauge selv.

Et stort privilegium

Paal Frisvold, som har vært sentral i Bellonas aktivitet i Brussel i en årrekke, mener Hauge har fått en unik anledning til å definere premissene for EUs arbeid.

– I dag er EU den eneste regionen i verden som har klare juridiske forpliktelser for å redusere klimagassutslipp. EU-kommisjonen skal trekke opp hvilke tiltak medlemslandene må igangsette for å nå de ambisiøse klimamålsetningene. Dette er et svært omfattende og langsiktig arbeid, og det en stor ære og et privilegium for Bellona å ta del i det sammen med svært anerkjente eksperter på området.

Ambisiøse mål

Arbeidet i det nylig oppnevnte panelet er en del av prosessen med å lage et såkalt veikart for avkarbonisering av kraftsektoren innen 2050. Ekspertene skal gi råd om hvordan konkret lovverk skal sørge for at målet gjennomføres, og veikartet er ventet å bli presentert mot slutten av 2011.

Frisvold er ikke i tvil om at gruppens arbeid er av en sjeldent stor betydning:
– Dette er ganske enkelt et av de viktigste oppdragene Frederic Hauge har fått.

bodytextimage_GOettinger-Medium.jpg Photo: Foto: European Union, 2010

Omfattende klimaplaner

Ekspertpanelet ledes av professor Dieter Helm ved Oxford-universitetet, og består – i tillegg til Hauge – av fremstående eksperter og akademikere fra universitets- og forskningsmiljøer i EU.

Bakgrunnen for oppdraget er at EU-kommisjonen 8. mars i år la fram et veikart for å gjøre Europas økonomi langt mer klimavennlig innen 2050 – det såkalte “Low Carbon Economy Roadmap”. Der legges grunnlaget for diskusjonen i EU om hva som må gjøres for å bygge en konkurransedyktig økonomi med sikker energilevering uten utslipp av klimagasser.

I dette dokumentet slås det fast at det skal utarbeides sektor-spesifikke rapporter, og veikartet for energisektoren er en oppfølger av denne overordnede planen.

Får flere og flere EU-oppgaver

Hauges nye verv er bare den siste av en rekke betydningsfulle posisjoner i EU som Bellona har fått de siste årene.

Det startet med at Bellona-grunnleggeren ble valgt inn i styret da EUs teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP) ble etablert i 2005. To år senere ble han utnevnt til viseformann, en rolle han fortsatt har.

I 2009 ble Hauge en del av styret i EUs teknologiplattform for biodrivstoff (EBTP). Da en felles arbeidsgruppe for teknologiplattformene for biodrivstoff og CO2-håndtering ble etablert, fikk Hauge oppgaven med å lede arbeidet – sammen med direktører fra Alstom og det finske forskningsinstituttet VTT.

Bellona-lederen sitter også i styringsgruppen for European Industrial Initiative for CCS, et arbeid som er knyttet til EUs strategiske energiplan for teknologier som skal redusere Europas CO2-utslipp fram mot 2050.