Nyheter

CCS og energieffektivisering på agendaen

Fagrådgiver Guro Nereng (t.v.) viser frem Bellonahuset til representanter for bulgarske miljømyndigheter.
Ruth Astrid L. Sæter

Publiseringsdato: 30. november, 2011

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

CCS ble et hett tema da representanter for bulgarske miljømyndigheter besøkte Bellona tirsdag 29. november.

Bulgaria er i ferd med å ferdigstille en ny handlingsplan for sin nasjonale klimapolitikk for perioden 2013 til 2020, et arbeid som støttes med EØS-midler og partnersamarbeid med NTNU Samfunnsforskning.

I den forbindelse er i disse dager en offisiell bulgarsk delegasjon, med visemiljøminister Evdokia Maneva i spissen, på norgesbesøk for å samle erfaringer fra norsk miljø- og klimapolitikk. Tirsdag 29. november var de på besøk hos Bellona.

bodytextimage_ManevaLavoppl.jpg Photo: Ruth Astrid L. Sæter

Energieffektivisering i praksis

– Vi ønsket å vise den bulgarske delegasjonen en norsk miljøvernorganisasjon, og valgte Bellona. Også fordi Bellona har flyttet inn i et meget energieffektivt og miljøvennlig bygg – noe som viser hvordan miljø- og klimatanken kan settes ut i praksis, sier Solfrid Foss, seniorrådgiver i Miljøverndepartementet.

Delegasjonen fikk en innføring i Bellonas historie, organisasjonens arbeid med klimaendringer og fornybar energi, samt en gjennomgang av CCS-arbeidet (fangst og lagring av CO2). CCS var tydelig et aktuelt tema for delegasjonen.

CCS-utfordringer

Ifølge Bellonas egen kartlegging av CCS-mulighetene i Bulgaria fra 2009, nevnes to mulige prosjekter for innføring av full-skala karbonfangst og -lagring – Maritsa East 4 og Lom Lignite Energy Project. I rapporten identifiserer imidlertid Bellona også hindringer som: manglende kunnskap om lagringsmuligheter, manglende finansiering, manglende kommunikasjon om CCS og et uklart lov- og regelverk for CO2-transport og lagring.

Under tirsdagens besøk pekte i tillegg visemiljøminister Maneva på utfordringen i at bulgarske miljøvernorganisasjoner er motstandere av CCS, fordi de mener det er en farlig teknologi.

– Ifølge miljøvernorganisasjonene bør vi heller plante mer skog for å fange CO2. Vi har imidlertid ikke plass til å plante mer skog i Bulgaria i dag. Dessuten opplever vi at våre miljøvernorganisasjoner i større grad baserer seg på meninger og oppfatninger enn fakta. Det arbeidet som gjøres blant miljøvernorganisasjonene i Norge er basert på analyser og kunnskap, påpekte Maneva.

Viktig med dialog

Bellona-rådgiver Gøril Tjetland påpekte betydningen av dialog mellom de ulike partene i klimaspørsmål, og informerte om at Bellona ofte deltar i rundebordsdiskusjoner rundt om i Europa, basert på erfaringen om hvilken god måte å drøfte det vitenskapelige grunnlaget på dette er. Tråden ble plukket opp av den bulgarske delegasjonen, som ga uttrykk for at de gjerne arrangerer en rundebordskonferanse med Bellona til stede.

Delegasjonsbesøket ble avsluttet med en omvisning i Bellonas lokaler, der deltakerne fikk en innføring i de mange energieffektive tiltakene som preger kontorbygget Bellona holder til i.