Nyheter

Unik posisjon for Bellona

Photo: Anne Karin Saether/Bellona

Publiseringsdato: 15. desember, 2011

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Bellona og Frederic Hauge har spilt en viktig rolle i utformingen av energiveikartet som EU-kommisjonen legger frem i Brussel 15. desember.

En egen rådgivningsgruppe bestående av 15 internasjonale eksperter, ledet av Oxford-professor Dieter Helm, har utarbeidet grunnlaget for veikartet, «Energy Roadmap 2050». I denne gruppen sitter Frederic Hauge, som eneste nordmann og NGO-representant.

Bellona-lederen ga tidligere i år, da utnevnelsen ble offentliggjort, uttrykk for at han var svært beæret over å få delta i gruppen, som han omtalte som en strategisk viktig gruppe.

Intensiv arbeidsprosess

– Arbeidet med veikartet har vært en intensiv prosess. Gruppen består av en rekke fagfolk og forskere innen økonomi og energi, og vi representerer mange ulike meninger. Det har vært interessant å registrere at mens vi her hjemme diskuterer hvorvidt vår fossile energiproduksjon skal være med eller uten karbonfangst og -lagring, så går debatten i EU på om fossil energi har noen plass i bildet i det hele tatt, påpeker Hauge.

For ham har karbonfangst og -lagring (CCS) vært i fokus som et viktig tiltak.

– Bellona har lenge sagt at vi er nødt til å inkludere CCS som en del av løsningen for å bekjempe global oppvarming, og det er gledelig å se at EU tar dette på alvor. Selv om det vil kreve store investeringer og fortsatt teknologiutvikling for å få CCS til å bli lønnsomt, så vil det på sikt være mer kostnadseffektivt enn for eksempel atomkraft, sier Hauge.

Vanskelig med helhetlig politikk

Veikartet som legges frem av energikommissær Günther Oettinger i Brussel i dag, inneholder fem scenarier, som alle vil føre til den nødvendige 85 prosent utslippsreduksjonen innen 2050 (sammenlignet med 1990-nivå). (her legger jeg inn link til hovedsaken)

– En del av utfordringen, er at EU-kommisjonen ikke kan pålegge de 27 medlemslandene å føre en enhetlig energipolitikk. Det vil fortsatt være opp til hvert enkelt land å avgjøre hvordan deres egen energimiks skal være. Men EU som politisk organ har forpliktet sine medlemmer til å bidra med utslippskutt frem mot 2050, slik at det overordnede målet om 80 til 95 prosent utslippsreduksjoner kan nås, sier Hauge.

Selv om veikartet nå er ferdig utformet, skal rådgivergruppen møtes igjen om et halvt års tid for å kommentere de innspillene som måtte komme fra EUs ulike organer de neste månedene.

Viktig innflytelse for Bellona

For Hauge og Bellona er det viktig å ha den type verv som deltakelsen i rådgivergruppen representerer, fordi det gir organisasjonen en unik påvirkningsmulighet i EUs politiske sentrum. De siste årene har Bellona-lederen fått en rekke betydningsfulle posisjoner i Brussel:

Siden 2005 har Frederic Hauge sittet i styret for EUs teknologiplattform for CO-håndtering (ZEP) – de to siste årene som nestformann.  I 2009 ble han en del av styret i EUs teknologiplattform for biobrensler (EBTP). Da en felles arbeidsgruppe, Joint Taskforce, for ZEP og EBTP ble etablert, ble Hauge utnevnt som leder for arbeidet, sammen med direktører fra Alstom og det finske forskningsinstituttet VTT. Hauge sitter også i styringsgruppen for European Industrial Initiative for CCS.

– De ulike vervene vi blir tildelt i EU-sammenheng er et resultat av vår tilstedeværelse i Brussel gjennom femten år og vårt aktive arbeid overfor EU-institusjonene. Samtidig er det en viktig anerkjennelse av Bellonas rolle i Europa, sier Frederic Hauge.