Nyheter

Energikommissær Oettinger støtter målsetninger for fornybar energi i 2030

Publiseringsdato: 7. juni, 2012

Skrevet av: Jonas Helseth

Kommisjonens melding om fornybar energi etter 2020 ble lansert på en pressekonferanse i går (6. juni), der Kommissær Oettinger understreket at spesifikke målsetninger for fornybar energi vil være nødvendig – i tillegg til kvotehandelen med CO2 – også etter 2020.

Nye målsetninger for 2030 må på plass snarlig for å gi investorer sikkerhet, i tillegg til et bedre integrert europeisk energimarked. En harmonisering av støtteordninger for fornybar energi vil være en naturlig del av dette, men konkrete tiltak vil komme først i 2013.

Les mer på Bellonas engelske nettsider: Strong growth in renewables is a ‘no regrets’