Nyheter

EU trenger ny energi- og klimapolitikk

beyond-serentiy.de

Publiseringsdato: 4. juni, 2012

Skrevet av: Kristina Östman

Oversatt av: Ruth Lothe

EUs energikommisær, Günther Oettinger innrømmer at dagens energipolitikk i EU antagelig ikke er nok for å sikre den nødvendige overgangen til et lav-karbonsamfunn. Han vurderer nå et forpliktende mål for fornybar energi inn 2030 og forklarer hvorfor ensidig fokus på reduserte CO2-utslipp ikke er nok for å fremme ønsket utvikling.

I et intervju med European Energy Review 29 mai, sier Oettinger at handelen med utslippskvoter ikke alene er nok til å generere store nok investeringer i fornybar energi. Kommisjonen vurderer derfor alternative metoder for å fremme fornybar energi og andre energikilder med lavt utslipp.

Les mer på Bellonas engelske sider i artikkelen «New EU energy and climate policy needs to be revived before 2014»