Nyheter

EU trenger ny energi- og klimapolitikk

Oettinger (Ingress image)

Publiseringsdato: 4. juni, 2012

Skrevet av: 3176

Oversatt av: 2892

I et intervju med European Energy Review 29 mai, sier Oettinger at handelen med utslippskvoter ikke alene er nok til å generere store nok investeringer i fornybar energi. Kommisjonen vurderer derfor alternative metoder for å fremme fornybar energi og andre energikilder med lavt utslipp.

Les mer på Bellonas engelske sider i artikkelen «New EU energy and climate policy needs to be revived before 2014»