Nyheter

Bellona sier ja takk til backloading av EUs kvotehandelsystem

Foto: Jo Straube

Publiseringsdato: 19. februar, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

- Dagens stemmeavgivning I Environment Committee er et signal til Climate Change Committee om å fortsette prosessen med å fjerne 900 millioner klimakvoter fra markedet. Dette vil styrke ETS-systemet [Emission Trading System] og gi et sårt trengt puff til investeringene som er gjort i utslippsreduksjoner, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa.

– En såkalt «backloading» bør følges opp med en langsiktig strukturell endring av systemet, men det er ikke desto mindre behov for denne kortsiktige endringen, da dette vil øke de rekordlave kvoteprisene. Mer penger i NER300-potten vil kunne bidra til at finansieringsordningen kommer flere CCS-prosjekter til gode, fortsetter han.

Les mer her (engelsk).