10 år med karbonfangst- og lagring i EU!

ingressimage_Berlaymont.jpg

Høringen ble en suksess på tross av uforutsette komplikasjoner. Paal Frisvold, nå leder for Bellonas Europa-kontor var ny assistent ved kontoret og husker dagen godt:

– Vi våknet opp til snøstorm og trafikkaos over hele byen. I løpet av natta hadde dessuten USA invadert Irak, noe som trigget et ekstraordinært plenumsmøte i Parlamentet og ingen ministre kunne stille på høringen. Representanter for oljesektoren, invitert til å forklare hvordan CO2 kunne lagres på sikker måte under jorda, satt fast i Oslo og London. Likevel klarte vi å samle en rekke relevante eksperter fra EU-kommisjonen, utstyrsleverandører, oljeselskaper og organisasjoner og skapte dialog og åpen diskusjon rundt potensialet som finnes i CCS.

I dag er Bellona en sentral aktør og rådgiver for EUs arbeid med CCS, gjennom blant annet Teknologiplattformen ZEP, der Bellona-leder Frederic Hauge sitter som viseformann:

– Dette viser at Bellona har kraft og jobber langsiktig. Vårt arbeid med EU-parlamentet har gitt oss masse verdifull kompetanse, erfaring og nyttige nettverk, som vi har god bruk for hver eneste dag, sier Frederic Hauge.

Les mer her (engelsk).

Maya Boutroue Vedeld

maya@bellona.no