Nyheter

Karbonfangst- og lagring: Tilbake til fremtiden

Publiseringsdato: 17. juni, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

I 2005 begynte et EU-tog å rulle for karbonfangst- og lagring (CCS). Da finanskrisa traff Europa for fullt ble det bråstopp, behovet for insentiver ble enda mer avgjørende enn før. Nå er det duket for en ny CCS-vår i Europa.

Denne uken er det CCS Week i Brussel. Bellona er en viktig pådriver for å sikre at debatten løftes fra tegnebordet og ut i livet. Nye spor skal denne uken bygges for å komme tilbake på rett kjøl.

– Bellona var den første NGO’en som satte CCS på agendaen for over tjue år siden og vi er i dag sentral aktør i arbeidet for å få i gang reelle CCS-prosjekter. EU bruker oss aktivt som rådgivende instans i alle ledd av prosessen, forteller Bellona-leder Frederic Hauge, på plass i Brussel for anledningen.

Bellona står som kompetent og kunnskapsrik aktør på feltet. Derfor har Bellona blitt bedt om å stille som medarrangør for flere av ukens CCS-begivenheter. Målet er å gi svar på de mange praktiske spørsmålene rundt CCS, slik at EU omsider kan tilrettelegge for bred utvikling av karbonfangst- og lagring.

EU har satt seg som mål å oppnå utslippskutt på 85 % innen 2050. CCS er en sentral del av løsningen for å nå dette målet.

– EUs egne scenarier viser at Europa trenger 32 % kraftgenerasjon med CCS i 2050. EUs tungindustrier må dessuten fange og lagre 328 millioner tonn CO2 årlig. Dette er en utfordring, men sier samtidig mye om hvor stort bidrag CCS kan levere i klimakampen, forklarer Hauge.

– For å oppnå dette må vi ha et klart signal fra EU og medlemslandene som gir et stabilt signal til investorer. EU må forplikte seg politisk til langsiktig avkarbonisering av økonomien, med CCS i en viktig nøkkelrolle, fortsetter han.

Bellona mener at EUs medlemsland innen kort tid må implementere finansielle mekanismer på nasjonalt nivå. Disse må garantere investorer inntekter som kan dekke de ekstra kapital- og driftskostnadene som CCS gir, til prisen på å slippe ut CO2 overgår prisen for å fange og lagre den.

– Vi må kartlegge hvilke utfordringer og muligheter Europa står overfor, hvilke insentiver som trengs og hvilket regelverk som må etableres for å få EU tilbake på det karbonfrie sporet innenfor energi, industri, transport og byggesektoren. Derfor dedikerer vi denne uken til CCS, det er rett og slett helt nødvendig, oppsummerer Bellona-lederen.

Bellona viktig deltaker: «Myth buster Session» åpner CCS Week

Til myteknuser-eventen, som åpner CCS Week, inviterer Bellona de som faktisk har satt i gang CCS-prosjekter, ikke bare pratet om dem, for å slå hull på noen av de negative mytene rundt CCS som klimateknologi som verserer i flere EU-land. En rekke representanter på høyt nivå i Kommisjonen og fra medlemslandene er påmeldte. Frederic Hauge sitter i panelet og vil gi Bellonas syn på CCS og hvordan teknologien kan drives fremover i EU.

– Det haster stadig mer å finne virkningsfulle metoder for å få CCS opp og i gang, i og med at europeisk industri vil være helt avhengig av CCS for å nå 2050-klimamålene som er satt. Det finnes massevis av myter som forhindrer de store satsningene, dem vil vi til livs, slår Frederic Hauge fast.

bodytextimage_Mythbustersession.jpg

Tirsdag vil det holdes en høring om CCS i Europaparlamentet, der det skal diskuteres hvordan CCS kan gis ny vind i ryggen i EU. Paal Frisvold skal holde innlegg her. Onsdag har teknologiplattformen ZEP (The European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plants) møte, der Frederic Hauge sitter som viseformann. På torsdag organiserer Europaparlamentsmedlem (MEP) Chris Davies og den europeiske el-produsentorganisasjonen Eurelectric et møte om hvilke tiltak vi må gjøre for å få CCS på banen i EU. Bellona er dermed aktiv og sentral deltaker på samtlige av disse begivenhetene.