Nyheter

Kritisk periode for karbonfangst- og lagring (CCS) i EU

Prosjektlab

Publiseringsdato: 17. juni, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Første runde av EUs støttemekanisme for CCS, NER300, leverte ikke et eneste prosjekt. Bellona venter nå i spenning på andre runde, der ni prosjekter har søkt. - Dette er en kritisk periode for å få på plass de nødvendige tiltakene. Veien fremover stakes ut nå for energi- og industrisystemene i Europa i de neste tiårene, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa.

EU er nå i full gang med arbeidet med hvordan energi- og klimapolitikken skal se ut etter 2020. Priskollapsen i kvotehandelsystemet, som finansieringsmekanismen baseres på, har gjort at det ikke er penger tilgjengelig til mer enn maks to prosjekter.To store høringer ble i den sammenheng nylig lansert med frist 2. juli – en på det helhetlige rammeverket og en på CCS spesielt.

– Denne uken, CCS Week, kan være avgjørende for EUs muligheter til å forbli en pådriver for klimatiltak, som uten en tidlig implementering vil bli svært vanskelig. USA og Canada er blant landene som nå har passert EU på dette området, presiserer han.

CCS kan bidra med store volum av utslippsfri elektrisitet og med stadig global økning i bruk av fossile brennstoff vil dette være helt nødvendig for å kunne opprettholde vår levestandard og samtidig stoppe den globale oppvarmingen.

CCS kan dessuten bidra til å gjøre den fornybare fremtiden enda mer effektiv i å kutte CO2-utslipp: CCS kombinert med bærekraftig produsert biomasse, der CO2 fra konvertering av planter og trær som fanger CO2 når de vokser fanges og lagres, vil kunne føre til karbonnegative scenarioer, altså prosesser der mer CO2 fjernes fra atmosfæren over tid enn det slippes ut.

Bellona-rapport på trappene

Tungindustri utgjør 25 % av EUs utslipp. Bellona har ledet arbeidet i EUs teknologiplattform for CCS (ZEP) med en rapport som ser på utfordringer og muligheter for CCS i EUs industrier utenfor kraftsektoren. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med en rekke representanter for de relevante europeiske industriene som sement, stål, raffinerier og kjemikalier og daglig leder i Bellona Europa, Jonas Helseth, leder arbeidet.

– Rapporten understreker ytterligere behovet for CCS som et middel i klimakampen, sier Frederic Hauge. – CCS er den eneste teknologien som kan gi store utslippskutt i energiintensive industrier. CCS er derfor helt nødvendig, selv i land som klarer en fullstendig overgang til fornybar elektrisitetsproduksjon i de kommende tiår, dersom de ønsker å opprettholde en industriell basis. Industrier som stål og sement er helt nødvendige også for å – bokstavelig talt – bygge den fornybare fremtiden, konkluderer Bellona-lederen. Rapporten publiseres i løpet av sommeren.