Nyheter

-Stolte over å bli valgt av Europakommisjonen

Europakommisjonen i Brussel.
(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 3. september, 2013

Skrevet av: Bellona

- Bellona er veldig stolte av å lede et europeisk lavutslippsprosjekt som blir profilert i denne store kommunikasjonskampanjen, sier Sirin Engen, rådgiver i Bellona Europa. Europakommisjonen har plukket ut sju prosjekter i en stor internasjonal kampanje som skal dekke ulike politikkområder som er viktige for europeiske borgere. Bellona spiller en sentral rolle i det eneste klimaprosjektet som Europakommisjonen valgte ut.

Engen forteller at kampanjen er en del av EUs European Year of the Citizen (EYC) som pågår nå i 2013.

– Europakommisjonen har lansert en kommunikasjonskampanje for å fremme tiltak som dekker ulike politikkområder og temaer som er relevante for europeiske borgere, sier Engen.

Det er prosjektet R&Dialogue som Europakommisjonen nå har valgt å promotere. Dette er et prosjekt under EUs syvende rammeprogram for forskning (FP7) som tar for seg dialogen og diskusjonene rundt lavutslippssamfunnet i 10 ulike europeiske land samt på EU-nivå i Brussel.

-En anerkjennelse

Bellona Europa har jobbet aktivt med R&Dialogue siden oppstart i 2012. Prosjektet er et konsortium av 15 partnere som arbeider med energi og miljø, og består av  forskere, miljøorganisasjoner, industri, konsulenter og politiske rådgivere.

Bellona har hovedansvaret for den norske delen av prosjektet, og har også påtatt seg hoveddelen av ansvaret for den europeiske arbeidspakken.

– Bellona er svært opptatt av å skape dialog og diskusjon rundt lavutslippssamfunnet. Folkelig aksept for klima- og miljøløsninger er enormt viktig for å få til reelle endringer både i Norge og i resten av Europa, sier Engen.

Hun er klar på at EU spiller en ledende og konstruktiv rolle i veien mot et lavutslippssamfunn, og roser initiativet.

-Det er utrolig viktig at Europakommisjonen anerkjenner betydningen av dialog med mannen i gata om lavutslippssamfunnet. Vi er nødt for å få med oss alle på en løsningsorientert tilnærming til eksempelvis fornybar energi for å få til en slik nødvendig utvikling de neste årene, sier Bellona-rådgiveren.

Engen mener Bellona ble invitert til å være ansvarlig for en stor del av R&Dialogue på grunn av stiftelsens lange tilstedeværelse i Brussel og det gode nettverk med organisasjoner og forskningsmiljø i hele Europa

– Vi ser på dette oppdraget som en anerkjennelse for vårt internasjonale miljø- og klimafaglige arbeid. Det er tydelig at Europakommisjonen oppfatter Bellona som ryddige og dyktige når det gjelder å kommunisere klimaløsninger ut til et bredt publikum, avslutter Engen.

Mer info om R&Dialogue her: www.rndialogue.eu og https://twitter.com/RnDialogue.