Nyheter

Pressemelding: Bellona ønsker EUs oppjusterte utslippsmål velkommen

European Community

Publiseringsdato: 22. januar, 2014

Kommisjonen la i dag fram forslag om 40 % utslippskutt, samt mål om 27 % fornybar energi innen 2030. EU velger å gå bort i fra nasjonale mål, men forutsetter i stedet at medlemsstatene (basert på retningslinjer fra EC) skal lage «nasjonale planer» for konkurransedyktig, sikker og bærekraftig energi. Kommisjonen skal sette i verk et system som sørger for at planene er ambisiøse nok og at medlemsstatene gjennomfører disse. I tillegg ble det annonsert en nærmere gjennomgang av energieffektiviseringskrav i 2014.

Hauge er også positiv til det Kommisjonen skriver om karbonfangst- og lagring (CCS):

– Det er veldig positivt at Kommisjonen vektlegger karbonfangst- og lagring, som en helt nødvendig teknologi å ta i bruk for utslippsintensiv industri. Kommisjonen understreker dessuten ytterligere behovet for CCS i land med store fossile reserver eller mye energiproduksjon fra fossile kilder, noe vi i Bellona er svært glade for, sier Frederic Hauge.

Kommisjonen foreslår at det også etableres en regelstyrt stabiliseringsmekanisme. Ved hjelp av denne vil en årlig kunne justere antall kvoter som er tilgjengelig.

– Bellona er skeptiske til stabiliseringsmekanismen slik den er skissert. Vi risikerer at markedsaktørene tar hensyn til kvoter som ligger inne i reserven når de foretar sine investeringsbeslutninger, og derfor er det sannsynlig at prisene forblir uforandret. På grunn av dette frykter vi at man ikke kan håpe på en langsiktig positiv prisendring, sier Frederic Hauge. – Bellona vil jobbe for at prisen blir styrende for en regelstyrt kvotemekanisme, ikke volum, avslutter han.