Nyheter

Pressemelding: Bellona ønsker EUs oppjusterte utslippsmål velkommen

Publiseringsdato: 22. januar, 2014

I dag slapp Europakommisjonen sin Hvitebok, et svært viktig signaldokument for energi- og klimapolitikken fram mot 2030. - EUs kvotesystem (ETS) må styres av et strammere utslippsmål. Alt under 40 % kutt, som Kommisjonen i dag la fram, ville vært en skuffelse, sier Frederic Hauge, faglig leder i Bellona. 40 % kan vi vel kalle for et realistisk mål – ambisiøst er det ikke, sier Hauge. – Det er for øvrig gledelig å se at EU også går inn for 27 % fornybar energi i 2030. Dette er en positiv overraskelse etter den siste tidens signaler om at det kun ville bli bindende mål for ETS.

Kommisjonen la i dag fram forslag om 40 % utslippskutt, samt mål om 27 % fornybar energi innen 2030. EU velger å gå bort i fra nasjonale mål, men forutsetter i stedet at medlemsstatene (basert på retningslinjer fra EC) skal lage «nasjonale planer» for konkurransedyktig, sikker og bærekraftig energi. Kommisjonen skal sette i verk et system som sørger for at planene er ambisiøse nok og at medlemsstatene gjennomfører disse. I tillegg ble det annonsert en nærmere gjennomgang av energieffektiviseringskrav i 2014.

Hauge er også positiv til det Kommisjonen skriver om karbonfangst- og lagring (CCS):

– Det er veldig positivt at Kommisjonen vektlegger karbonfangst- og lagring, som en helt nødvendig teknologi å ta i bruk for utslippsintensiv industri. Kommisjonen understreker dessuten ytterligere behovet for CCS i land med store fossile reserver eller mye energiproduksjon fra fossile kilder, noe vi i Bellona er svært glade for, sier Frederic Hauge.

Kommisjonen foreslår at det også etableres en regelstyrt stabiliseringsmekanisme. Ved hjelp av denne vil en årlig kunne justere antall kvoter som er tilgjengelig.

– Bellona er skeptiske til stabiliseringsmekanismen slik den er skissert. Vi risikerer at markedsaktørene tar hensyn til kvoter som ligger inne i reserven når de foretar sine investeringsbeslutninger, og derfor er det sannsynlig at prisene forblir uforandret. På grunn av dette frykter vi at man ikke kan håpe på en langsiktig positiv prisendring, sier Frederic Hauge. – Bellona vil jobbe for at prisen blir styrende for en regelstyrt kvotemekanisme, ikke volum, avslutter han.