Nyheter

Pressemelding: 18 år på innsiden av EU – Bellona Europa «blir myndig»

Publiseringsdato: 21. mai, 2014

I dag feirer Bellonas Brussel-kontor 18 års intens jobbing for å endre lovverk og flytte på milliarder av euro i EU-hovedstaden. - Norske myndigheter anslår at 80 % av norsk miljølovgivning fastlegges i Brussel. I 18 år har Bellona jobbet på innsiden, mens norske myndigheter har måttet varme setene på gangen, sier Bellonas leder og grunnlegger Frederic Hauge.

Selv om Norge i 1994 valgte å bli stående utenfor EU, valgte Bellona å gå motsatt vei. – Gjennom å etablere oss som en troverdig, internasjonal aktør som både Kommisjonen, Parlamentet og Ministerrådets sekretariat søker jevnlig dialog med, har Bellona fremmet miljøsaken og lobbet for strengere miljøreguleringer og -tiltak i EUs hovedstad. Det har vært lærerike år, sier Frederic Hauge, på plass i Brussel i anledning 18-årsdagen.

I dag feirer vi i Bellona oss selv med 18 års positiv innflytelse på Europas klima- og miljøpolitikk. Bellona Europa ble grunnlagt med det formål å få EU til å bistå med opprydding av radioaktiv forurensing i Nordvest-Russland. Det handlet tidlig om storpolitikk og internasjonalt samarbeid. Miljøutfordringene som Bellona avdekket i Russland på 1990-tallet var så store at både EU og USA grep inn.

– Et av mine beste Bellona-minner var da Bellona fløy opp daværende miljøkommissær i EU, Ioannis Paleokrassas, til et seminar vi arrangerte på Kola-halvøya. Paleokrassas ble sjokkert over det han så, og sørget for at EU bisto med milliarder til oppryddingen, forteller Frederic Hauge.

Helt siden den gang har Bellonas forskere, ingeniører, advokater og statsvitere hatt en stemme som er blitt lyttet til på innsiden av Europa, og dermed også fått muligheten til å påvirke utviklingen i kontinentets fremtidige miljøpolitikk.

Unik aktør

– Jeg tør påstå at ingen andre aktører med tilknytning til Norge har vært i nærheten av å få til det vi har fått til når det gjelder å påvirke EU i klima- og miljøspørsmål, sier Bellona-lederen.

Fra Brussel har Bellona jobbet for alt fra sikrere behandling av atomavfall og resirkulering av elektronisk avfall, beskyttelse av Arktis og de senere årene jobbet aktivt for å redusere skadelige klimagassutslipp.

– Gjennom hardt arbeid har vi sikret oss troverdighet som har resultert i en rekke viktige posisjoner, som blant annet et viseformannskap i Kommisjonens teknologiplattform for CO2-fangst og –lagring, styreverv i Kommisjonens teknologiplattform for biodrivstoff, samt verv i en rådgivergruppe for EUs Energikommissær, forteller Jonas Helseth, direktør ved Bellona Europa.

Bellona har holdt et tosifret antall høringer der viktige spørsmål blir satt på Parlamentets dagsorden. Dette er en arena der relevante politikere og rådgivere i Parlamentet får ta del i viktige diskusjoner om løsninger.

– Bellona ser etter europeiske løsninger der andre i EU ser problemer. Vi har opparbeidet oss en unik posisjon ved at vi snakker med aktører vi ikke nødvendigvis liker, fortsetter Jonas Helseth. – I Europa kommer du ingen vei hvis du argumenterer med følelser. Vi er nødt til å kunne fakta bedre enn noen andre, og da må vi snakke med aktører vi er enige om å være uenige med, fastslår han. Helseth er stolt av å ta i mot et stort antall gjester fra hele Europa, på kontoret sitt i dag.

I dag presenterer også Bellona Europa sine anbefalinger til EUs neste parlamentarikere, som velges 25.mai, for hvordan CCS kan rulles ut i stor skala, slik FNs klimarapport nylig slo fast som nødvendig for å begrense katastrofale følger av klimaendringene.

Se Bellona Europas milepæler og historiske høydepunkter her (engelsk).

Kontakt for pressen: Kommunikasjonssjef Magnus Borgen: 97728476.