Nyheter

Bellona med veikart for karbonfangst og -lagring i Portugal

Portugal-Roadmap
Portugal-Roadmap

Publiseringsdato: 3. april, 2015

Skrevet av: Bellona

I veikartet for Portugal kommer det tydelig fram at karbonfangst og -lagring (CCS) er en viktig del av en strategi som vil kunne hjelpe landet til å nå sine klimamål til lavest mulig kostnad. Men for å komme i mål trengs omfattende rammeverk og øremerkede offentlige midler.

– Hvis vi bare konsentrerer oss om å nå mål for 2020 og 2030 risikerer vi å ende opp med utslipp vi ikke får redusert på en kostnadseffektiv måte, forklarer Jonas Helseth.

– Veikartene fram mot 2050 gjør det lettere å tenke helhetlig, og her spiller CCS en viktig rolle, fortsetter han.

Bellona har tidligere utarbeidet veikart for CCS i Hellas, Romania, Ungarn og Polen, samt en studie av CCS i Ukraina.

Les hele saken på våre internasjonale nettsider.