Nyheter

Bellona med veikart for karbonfangst og -lagring i Portugal

Portugal-Roadmap
Portugal-Roadmap

Publiseringsdato: 3. april, 2015

Skrevet av: Bellona

Det siste året har Bellona vært en viktig bidragsyter i prosjektet med å utarbeide et veikart for karbonfangst og -lagring (CCS) i Portugal. – Denne typen veikart er akkurat det vi trenger for hvert av EU-landene, fordi det dreier seg om å legge en plan helt fram til 2050, sier Jonas Helseth, leder ved Bellona Europa i Brussel. Kontoret har vært med å lage tilsvarende veikart for flere EU-land de siste årene.

I veikartet for Portugal kommer det tydelig fram at karbonfangst og -lagring (CCS) er en viktig del av en strategi som vil kunne hjelpe landet til å nå sine klimamål til lavest mulig kostnad. Men for å komme i mål trengs omfattende rammeverk og øremerkede offentlige midler.

– Hvis vi bare konsentrerer oss om å nå mål for 2020 og 2030 risikerer vi å ende opp med utslipp vi ikke får redusert på en kostnadseffektiv måte, forklarer Jonas Helseth.

– Veikartene fram mot 2050 gjør det lettere å tenke helhetlig, og her spiller CCS en viktig rolle, fortsetter han.

Bellona har tidligere utarbeidet veikart for CCS i Hellas, Romania, Ungarn og Polen, samt en studie av CCS i Ukraina.

Les hele saken på våre internasjonale nettsider.