Nyheter

Kutter til klima for å gi til flyktninger

Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.
Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.
Bellona

Publiseringsdato: 30. oktober, 2015

For to uker siden samlet det norske folk inn 200 millioner til regnskogen. Nå kutter Regjeringen 380 millioner i klima- og regnskogsatsingen for å bruke på flyktninger. - Utrolig korttenkt, sier Bellonas fagsjef Hallstein Havåg.

– Det er klart at pengene må komme fra et sted. Men det er utrolig korttenkt å ta fra et klimatiltak med så god effekt. Klima- og miljødepartementet er dessuten det departementet med minst budsjett fra før, sier Havåg.

Bellona ser på det som et stort paradoks at klimamidler brukes til å betale flyktningkostnader.

– Hvis ikke vi vinner klimakampen er dagens Syria-flyktninger vårt minste problem, sier Havåg.

FNs klimapanel anslår at minst 200 millioner mennesker vil trolig flykte fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer mot slutten av dette århundret.

 

Klimakrisen vil bli en flyktningkrise

– Hvis dette er standarden for vestlige regjeringers prioriteringer, så har verden et større klimaproblem enn vi trodde. Klimakrisen er og blir også flyktningkrise hvis ikke utviklingen snur og man får bukt på den globale oppvarming, sier Havåg.

I fjor brukte regjeringen 3 milliarder på å senke bilavgiftene. Staten har også over 1 milliard i tapte inntekter på taxfree-salg på flyplasser og utenlandsferger. I dag valgte også regjeringen å bruke penger på å senke bomavgiftene for SUV-er og bobiler.

– I stedet for å hente tilbake disse pengene, velger verdens rikest land å kutte i ett av politikkområdene som har mest effekt på verdens klima. Det sender et svært uheldig signal til resten av verden, noen få uker før de internasjonale klimaforhandlingene i Paris, sier Havåg.

Han mener det også er en direkte underkjennelse av hvor alvorlig klimakrisen er – også for en fremtidig flyktningstrøm til Norge.

– Dette er å pisse i buksa for å holde seg varm, sier fagsjefen.

 

Hent pengene fra olje og biltrafikk

Bellona har en rekke forslag til hvor regjeringen bør hente inn pengene de trenger, og samtidig få en klimaeffekt her i Norge.

– Regjeringen bør øke CO2-avgiften på biler, bensin og diesel. I tillegg kan de trekke tilbake deler av den enorme økningen de har foreslått til veibygging, sier Havåg.

 

Her mener Bellona at regjeringen kan hente pengene:

Fjerne oljeselskapenes friinntekt                                                                 30.000 mill

Reversere fjorårets kutt i bilavgiftene                                                              1350 mill

Fjerne taxfreeordningen                                                                                    1000 mill

Kutte i petroleumsforskning                                                                         396,3 mill

Kutte all seismikk i regi av Oljedirektoratet                                                      173 mill

Kutte UDs støtte til olje-/gass-teknologi i Arktis (Arktis 2030)                       15 mill

Reversere fjorårets gebyrkutt for luftfarten                                                        16 mill