Nyheter

EU: Krav om opprydning etter kjemikaliedumping

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 21. januar, 2016

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Digre dumpingsteder med farlig og ulovlig kjemikalieavfall fra sprøytemiddelindustrien truer miljø og helse rundt om i Europa. Nå kommer krav om opprydding.

Miljøorganisasjonen IHPA arbeider med å kartlegge omfanget av gjenværende forekomster av utrangerte sprøytemidler. De krever nå at nasjonale myndigheter i EU, Europakommisjonen, Global Environment Facility og alle nasjoner som har ratifisert Stockholm-konvensjonen, samarbeide om å fjerner de skadelige kjemikaliene. De industrialiserte landene støtte landene i overgangen.

Humanitær katastrofe
Senest i november fortalte Bellona om de tikkende miljøbombene fra nedlagte sprøytemiddelfabrikker flere steder i Europa, som utgjør stor fare for drikkevann, matproduksjon og folks helse.

Bellona deler IHPAs bekymring når det gjelder farene ved utrangerte sprøytemidler. De største lokalitetene er forurenset med tusenvis av tonn med forbudte sprøytemidler og avfall fra produksjonen av dem. Det vil kunne føre til en humanitær katastrofe dersom ingenting gjøres, sier Fagrådgiver og biokjemiker Karl Kristensen i Bellona.

Truer europeisk og norsk matvaresikkerhet

Bellona-rådgiveren deltok på 13. HCH & Pesticides Forum 3.-6. november 2015 i Zaragoza, Spania, som tok for seg utfordringen som utrangerte sprøytemidler representerer.

IHPAs konferanse i Zaragoza avdekket at slike «megasites» ikke bare finnes i tidligere østblokkland, men også i mange vest-europeiske land, som Frankrike, Tyskland og Spania. Det haster med å komme i gang med opprydningsarbeidet ettersom det hvert år lekker ut stadig større mengder giftstoffer fra disse stedene. Denne utlekkingen skader ikke bare drikkevann og jordsmonn i området, men utgjør også en trussel mot europeisk matvaresikkerhet som gjør at Norge bør involvere seg i dette arbeidet langt sterkere enn vi så langt har gjort, sier Kristensen.

Det finnes teknologi og metoder for sikker opprydding

Under konferansen i Zaragoza ble vi presentert for både omfanget av forurensning etter nedlagt kjemikalieindustri, og hvor store helse- og miljøskader denne forurensningen kan føre til dersom den ikke blir tatt hånd om på en bedre måte, sier Kristensen.

Men deltakerne fikk også demonstrert at det finnes teknologi og metoder for sikker opprydning som effektivt beskytter ettertiden mot disse skadevirkningene.

Bellona vil arbeide for at også Norge kommer på banen med kapital, teknologi og kompetanse i kampen mot utrangerte sprøytemidler som truer Europas folkehelse og økosystemer, sier Kristensen.