Nyheter

Viktig skille i EUs klimalov

Bellona

Publiseringsdato: 27. april, 2021

I forrige uke ble det enighet i EU om en bindende klimalov. På Bellonas EU-kontor i Brussel har det vært høy aktivitet det siste året for å overbevise EU-institusjonene om viktigheten av å skille mellom utslippsreduksjoner og fjerning av CO2 fra atmosfæren.

-Dette er et viktig element i klimaloven; utslipp av CO2 må reduseres og samtidig må det jobbes med metoder for å fjerne CO2 fra atmosfæren. Begge områdene må skaleres opp raskt på et nivå som er forenlig med klimanøytralitet. Det er dessverre her klimaloven har kommet til kort. Ved å foreslå et for lavt reduksjonsnivå for 2030 og et begrenset nivå for fjerning av CO2, kan ingen av disse to trygt anses å være kompatible med klimanøytralitet, sier politisk rådgiver Mark Preston ved Bellonas Brussel-kontor.

I en høringsuttalelse fra mai 2020, i forbindelse med EU kommisjonens arbeid med ny klimalov, advarte Bellona kommisjonen mot å bli for avhengige av negative utslippsteknologier, og anbefalte nøyaktige regler for hva som skal telle som permanent fjerning av drivhusgasser. Denne advarselen ble gjentatt i en rekke sammenhenger i forbindelse med arbeidet med ny klimalov. I oktober 2020, da Europakommisjonen fortsatt var avvisende til ideen om å skille mellom utslippsreduksjoner og karbonfjerning, lanserte Bellonas Brussel-kontor en offentlig kampanje for å holde utslippsreduksjoner og karbonfjerning atskilt.

Den europeiske klimaloven er et sårt tiltrengt rammeverk som peker EU i riktig retning på veien mot klimanøytralitet innen 2050 og søker å skape rammene for en vellykket gjennomføring av Parisavtalen for EUs medlemsstater. Det er en stor prestasjon i mange henseender, og loven sikrer at EU som helhet vil slutte å bidra til klimaendringene om 29 år, og at EU-landene i tillegg vil søke å fjerne mer CO2 enn de slipper ut etter 2050. Videre er det den første klimaloven i verden av denne størrelsen og det gjør EU til en «foregangsfigur» i arbeidet med å etablere klimalovgivning som dekker over mange land.

-Imidlertid er det ikke bare destinasjonen som er viktig, men reisen vi tar for å nå den. I denne forbindelse klarer ikke klimaloven å møte utfordringen. 2030-målet, som ble avtalt i forrige uke, er bare en mindre forbedring av EUs gjeldende utslippsnivå og benytter ikke muligheten til å sette en ambisiøs strategisk retning, noe som må skje helst før enn senere, sier Mark Preston på Bellonas Brussel-kontor.

 

Les mer her