Nyheter

Bellona feirer 30 år i Brussel

Getty Images

Publiseringsdato: 30. mai, 2024

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

I anledning jubileet arrangerer vi en internasjonal konferanse om klimatiltak. Fokus vil være på hvilke politiske beslutninger som er nødvendig for å nå EUs klimamål innen 2030.

Med EUs klimamål for 2030 nært forestående, må EUs neste parlament sørge for at industripolitisk utvikling samsvarer med Europas klimamål. Konferansen blir en plattform for dialog og samarbeid, hvor vi samler representanter fra EU-institusjoner, industrier, sivilsamfunnsorganisasjoner og fagforeninger.

På agendaen står et bredt spekter av paneler hvor vi tar sikte på å diskutere industriell avkarbonisering innenfor et systematisk rammeverk.

Gjennom hele arrangementet vil deltakerne være med i diskusjoner om omstilling av energisystemer. Hvordan kan vi bygge tidlige markeder for lavkarbonprodukter og CO2-infrastruktur? Vi skal også se på økonomien i industriell avkarbonisering og diskutere karbonprising.

Sammen vil vi gå inn på konsepter som indirekte utslipp, og se hvordan klimaløsninger som elektrifisering, CCS eller hydrogen kan bidra til klimakutt.

Program og påmelding

Bellona Climate Action Conferance finner sted i Brussel 1.oktober, 2024.

Program
Påmelding
Påmelding digital deltagelse