Nyheter

Forlenget driftstid for Kola Atomkraftverk

Publiseringsdato: 8. november, 1997

Ingeniørene ved Kola Atomkraftverk arbeider nå for å forlenge levetida for de to eldste reaktorene ved kraftverket, skriver Murmansk-avisen Polijarnaja Pravda.

Det vil ikke være mulig å ferdigstille byggingen av Kola Atomkraftverk II i løpet av de neste 5-6 årene, konkluderte ledelsen ved Kola Atomkraftverk. Dermed er jobb nummer en for ingeniørene ved kraftverket å bevise at de aldrende reaktorene trygt kan holdes i drift noen år ekstra.

Kola Atomkraftverk drives av fire VVER-440-reaktorer, satt i drift i 1973, 1974, 1981 og 1984. De to eldste reaktorene, nå 24 og 23 år gamle, skulle opprinnelig stenges ned for godt i 2003 og 2004.

– På grunn av stramme budsjetter prioriterer Rosenergoatom de halvferdige reaktorinstallasjonene ved Rostov, Kalinin og Kursk Atomkraftverk, sa sjefsingeniør Vasilij Omeltsjuk ved Kola Atomkraftverk. – Når det gjelder de helt nye atomkraftverkene konsentreres oppmerksomheten om prototypen på en ny generasjon reaktorer i Sosnovij Bor i Leningrad fylke, fortsatte han.

I følge Omeltsjuk skaffer den satseide atomkraft-entrepenøren Rosenergoatom for tida bare til veie et minimum av midler til byggearbeidene ved Kola Atomkraftverk II. Finansieringen vil forbli knapp også neste år, noe som tvinger Kola-ingeniørene til å utarbeide en måte å forlenge levetida for de eksisterende atomreaktorene.

– Vi kommer til å ferdigstille en rekke sikkerhetstiltak i forhold til de to eldste reaktorene i år. Vi planlegger å bruke 100 millioner kroner på dette, sa Omeltsjuk.

Et norsklevert dieselaggregat er blitt tatt i bruk. Ved en eventuell ulykke skal aggregatet levere nødstrøm til reaktoren, og dermed forhindre en opptrapping av ulkykken. Et prosesseringsanlegg for flytende radioaktivt avfall er under bygging, i tillegg til et flyttbart nødforsyningsanlegg for kjølevann. Dessuten har man tatt i bruk norsk diagnoseutstyr, som skal oppdage feil på reaktorene mens de er i drift. Tidligere måtte man stenge ned reaktorene for å gjøre liknende målinger.

Tilsammen vil disse tiltakene sørge for sikker drift av atomkraftverket, også ved forelenget driftstid for de to eldste reaktorene, i følge Omeltsjuk.

I løpet av november vil Kola Atomkraftverk holde en anbudsrunde på levering av nytt utstyr til de to gamle reaktorene. Prosjektet skal koste oppunder 600 millioner kroner, og planlegges gjennomført i løpet av få år. 140 millioner kroner har blitt bevilget av den europeiske utviklings- og rekonstruksjonsbanken.