Nyheter

Putin oppløser Miljøkomiteen

Store områder med russisk natur er totalt ødelagt av forurensning, men miljøvernarbeidet har ingen fremtid i Russland i følge president Vladimir Putin.
Photo: Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 24. mai, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

- Dette koster for mye penger, sa nyvalgt president Vladimir Putin og med en pennestrek la han ned den statlige russiske Miljøkomiteen. Konsekvensene for det norsk - russiske miljøvernsamarbeidet kan bli dramatiske.

Både russiske miljøvernorganisasjoner og lederen for Duma komiteen for økologi ble totalt overrasket over president Putin sin avgjørelse om å legge ned den statlige komiteen for miljøvern. Dekretet fra Putin ble undertegnet 17. mai og ble kjent for offentligheten denne uken. Avgjørelsen betyr at Russland ikke lengre har noe offentlig organ for å ivareta miljøsaker.


Ansvaret for miljøsaker ble samtidig overført til ministeriet for naturressurser. Dette ministeriet har fra før ansvaret for utvikling av nye oljefelt, gruvevirksomhet og andre naturinngrep som ofte kommer i konflikt med miljøinteresser.


(Tidligere) leder for Miljøkomiteen var ikke nådig i sin kritikk av Putin etter at avgjørelsen ble kjent. ‘Å gi ansvaret for økologiske problemer til Ministeriet for naturressurser er som å spørre en alkoholiker hva prisen for vodka bør være,’ sa Viktor Danilov-Danilyan på en pressekonferanse i Moskva på tirsdag.

Han får støtte i sin kritikk fra lederen i det russiske parlamentet, Dumaen, sin komite for økologi Vladimir Kadochinkov som sier at avgjørelsen er ‘helt ubegripelig.’


Tidligere miljøvernrådgiver til Boris Jeltsin som nå er en av de mest kjente russiske miljøvernerne Aleksei Jablokov sier til Bellona web at nedleggelsen av Miljøkomiteen er ‘helt absurd.’ På vegne av det russiske vitenskapsakademiet har Jablokov sendt en skarp protest til president Putin. ‘Det kan virke som om dette er enda et skritt i Putin sin strategi for å avskaffe miljøvernet i Russland fullstendig,’ sier Jablokov.


Med alle de regionale avdelingene er det 30 000 ansatte i Miljøkomiteen i Russland. Samtlige har fått beskjed om at de får lønn frem til juli i år. Hva som skjer etter denne tid er høyst uvisst, trolig vil bare et fåtall bli overført til nye stillinger i Ministeriet for naturressurser. Dette kan i sin ytterste konsekvens bety at alle russiske nasjonalparker og verneområder står uten voktere eller kontrollører i løpet av sommeren.


Putin sitt dekret om nedleggelse kom også totalt overraskende på de lokale avdelingene av Miljøkomiteen. Fra hele Russland vil lederne for Miljøkomiteen samles i Moskva senere denne uken for å forsøke å få klarhet i hvordan fremtiden blir, hvis det i det hele tatt er en fremtid å snakke om.


Nedleggelsen av Miljøkomiteen har allerede fått dramatiske konsekvenser for det norsk – russiske miljøsamarbeidet. Det årlige møtet i den blandede norsk – russiske miljøkommisjonen skulle denne uken vært arrangert i Vologda i Russland, men måtte avlyses da den russiske motparten ikke lengre eksisterte. Svært mange av miljøprosjektene innenfor Barentsregionen administreres gjennom miljøkommisjonen og så langt har ikke Norge engang blitt formelt informert om at den russiske Miljøkommisjonen er nedlagt.