Nyheter

Fortsatt drift – reduserte utslipp

Publiseringsdato: 23. juni, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

Ledelsen i Norilsk-Nikel konsernet vedtok denne uken å fortsette gruvedriften i Zapoljarnij på Kolahalvøya. En ombygging av pelletsverket skal gi betydelig reduksjon i utslippene av svoveldioksid.

Det har i flere år hersket tvil om lønnsomheten i fortsatt utvinning av nikkelgruvene ved Zapoljarnij på Kolahalvøya. Men torsdag denne uken vedtok konsernledelsen i Norilsk-Nikel en omfattende investeringsplan for gruve- og pelletsproduksjonen ved konsernets datterselskap i Zapoljarnij. Planen legger opp til fortsatt gruvedrift frem til 2015.

Pelletsverket i Zapoljarnij og smelteverket i Nikel er i Norge mest kjent for sine enorme utslipp av svoveldioksid og store naturskader. Begge industribyene ligger i synlig avstand fra grensen til Norge.

Det vil bli startet ny underjordsdrift ved både sentralfeltet (Tsentralny) og nordfeltet (Severny). Kostnadene er beregnet til minimum $140 millioner (1,2 milliarder kroner), og malmuttaket vil bli økende fra 2,5 millioner tonn ved åpningen. Utvinningen av nikkelmalm i Zapoljarnij området har så langt skjedd i dagbrudd og vil fortsette ved dagbruddene Kaula Kotselvaara, Tsentralny og Zapadny.

Den mest positive miljønyheten er at konsernet samtidig har vedtatt å bygge om oppredningsverket for pelletsproduksjonen. Ny teknologi vil gjøre det mulig å tørke pelletsen uten å brenne svovel, samtidig som anrikningsanlegget vil øke innholdet av nikkel med 7 til 10 prosent i forhold til dagens nivå. Investeringene er kostnadsberegnet til $11 millioner (90 millioner norske kroner).

SO2 utslippene ned mot null
Ombyggingen vil redusere utslippene av svoveldioksid fra fabrikken i Zapoljarnij ned til et minimum. Utslippene fra fabrikken i Zapoljarnij alene er i dag høyere enn Norges totale utslipp av svoveldioksid. Selskapet NORUT Informasjonsteknologi i Tromsø har gjennom flere år fulgt utviklingen med skader på naturen via satellittbilder. Et område på rundt 1.300 kvadratkilometer på norsk side av grensen i Øst-Finnmark har tydelige skader på grunn av utslippene fra de russiske fabrikkene.

I en pressemelding fra Norilsk-Nikel konsernet heter det at det allerede for budsjettet i inneværende år blir satt av $30 millioner (270 millioner kroner) til nyinvesteringene i Zapoljarnij.

Det store spørsmålet nå er hva som kommer til å skje med den andre av Petsjenga-Nikel sine fabrikker på Kola, smelteverket i Nikel. Norilsk-Nikel konsernets investeringsplan nevner ikke smeltehytta i Nikel med et ord. Utslippene fra denne fabrikken er rundt 200.000 tonn svoveldioksid i året i tillegg til betydelige utslipp av tungmetaller.