Nyheter

Russisk Atomkraft til Norsk Hydro

Publiseringsdato: 29. juni, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

Norsk Hydro vil i løpet av de nærmeste ukene undertegne en 5-års kontrakt med det russiske nettselskapet Unified Energy Systems (UES) om import av russisk strøm.

Kontrakten omfatter eksport av 350 MWh årlig fra det russiske elektrisitetsnettet via Finland. Det var på en pressekonferanse i byen Vyborg i går at kontraktsforhandlingene med Norsk Hydro ble kjent. Strømmen vil blant annet komme fra de gamle og nedslitte reaktorene ved Leningrad atomkraftverk utenfor St. Petersburg. Unified Energy Systems har tilnærmet monopol på det russiske overføringsnettet for elektrisitet.

UES har i lengre tid vært i forhandlinger med Leningrad atomkraftverk om kjøp av strøm til høyere priser enn det regionale innenriksmarkedet rundt St. Petersburg kan betale. Kontrakten med Norsk Hydro betraktes som en god økonomisk investering, både fordi eksportprisene er høyere og også fordi et utenlandsk selskap betraktes som en sikker betaler i et ellers ustabilt kraftmarked i Russland.

UES ledes av tidligere statsminister og markedsliberalisten Anatoly Chubais.

En endelig avtale mellom UES og Norsk Hydro ble gjort mulig i går etter at UES og det finske nettselskapet Fingrid undertegnet en avtale om overføringer til Finland og salg videre til andre skandinaviske land. I følge nyhetsbyrået Reuters sier visedirektør i UES, Andrei Rapoport, at avtalen vil bli gjort gyldig fra 1. januar 2001.

-Fingrid er det selskapet som eier det finske nettverket for elektrisitet. Derfor er dette et nytt skritt for oss. Salg av elektrisitet (til Skandinavia) kunne bare komme i stand etter at avtalen med Fingrid var undertegnet, sa Anatoly Chubais til russiske journalister i Vyborg.

– Finland importerer fra før elektrisitet fra både Leningrad og Kola atomkraftverk. «Nå skal vi utvide eksporten, ikke bare til Finland, men til hele Skandinavia, sa Chubais.

Informasjonssjefen i Hydro Energi, Helge Stiksrud, sier i en kommentar at Norsk Hydro ikke har undertegnet noen avtale ennå og det er derfor uklart hvor stort volum det er snakk om og til hvilken pris. Det som er klart er at kapitalen Hydro bidrar med, vil være med på å finansiere et gasskraftverk utenfor St. Petersburg, kalt Northwest Power Station.

Byggingen av dette gasskraftverket er ikke kommet i gang, og det er uklart når byggingen kan starte.

Forlenger driftstiden for verdens farligste atomkraftverk
Paradokset er at norske myndigheter på den ene siden vil ha stengt ned de eldste russiske atomreaktorene, mens avtalen med det halvstatlige selskapet Norsk Hydro vil bidra til å forlenge driftstiden.

For bare 3 uker siden hadde Statssekretær i Utenriksdepartementet Espen Barth-Eide et møte i St. Petersburg med representanter for det russiske atomenergiministeriet. På dette møtet sa Barth-Eide at Norge ville revurdere sin økonomiske bistand til sikkerhetstiltak ved russiske atomkraftverk hvis denne hjelpen ble brukt som et argument for å forlenge driftstiden ved reaktorene.

Den russiske ministeren for atomenergi, Yevgeny Adamov, har tydelig gitt uttrykk for at vestlig sikkerhetshjelp gjør det mulig å drive reaktorene i nye 10 til 15 år.

Den eldste reaktorene ved Leningrad atomkraftverk skulle egentlig stenges ned i 2003, men Adamov har åpnet opp for å forlenge driftstiden frem til 2018. Reaktoren er av RBMK-typen, av samme konstruksjon som reaktoren som eksploderte i Tsjernobyl i april 1986, bare 10 år eldre. Reaktoren var den første sivile av RBMK-typen i Sovjetunionen da den ble satt i drift i 1973.

Turbulent økonomi
Av de ni atomkraftverkene i Russland er det Leningrad atomkraftverk som har den mest turbulente økonomien. En rekke ganger de siste årene har atomkraftverket vært på randen av konkurs, arbeiderne har ikke fått lønn, og reservedeler har blitt holdt tilbake. Høsten 1998 ble atomkraftverket stevnet inn for skifteretten i St. Petersburg, og tidligere i år truet arbeiderne med å stenge ned reaktorene fordi lønnen hadde uteblitt i flere måneder.

En av de største debitorene til Leningrad atomkraftverk har nettopp vært Unified Energy Systems. UES på sin side har unnlatt å betale Leningrad atomkraftverk fordi deres kunder igjen ikke har betalt for strømmen. Med Norsk Hydro som kunde er det ingen som tviler på at strømmen vil bli betalt. Dermed vil den norske staten indirekte bidra til et økonomisk grunnlag for videre drift av verdens kanskje aller farligste atomreaktorer.

Direktør Valery Lebedev ved Leningrad atomkraftverk har tidligere uttalt at økte inntekter fra slag av elektrisitet er nøkkelen til forlenget drift av RBMK-reaktorene.

Det er fire RBMK-reaktorer i drift ved Leningrad atomkraftverk som ligger ved Finskebukta, 80 kilometer vest for St. Petersburg.