Nyheter

Russisk atomrulett fortsetter

Publiseringsdato: 20. juni, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

Reaktor nr. 1 ved Leningrad atomkraftverk kan få forlenget driftstid frem til 2018. Reaktoren er lik den som eksploderte ved Tsjernobyl-kraftverket i 1986, bare 10 år eldre.

Etter å ha gjennomført omfattende vedlikehold de siste årene mener ledelsen ved Leningrad atomkraftverk at den eldste reaktoren kan få forlenget driftstid med opptil 15 år. Reaktoren ble startet igjen 8. juni i år. Reaktor nr. 1 ved atomkraftverket var den første sivile av RBMK-typen da den ble startet opp 23. desember 1973. RBMK-reaktorene er regnet som de farligste sovjetisk konstruerte atomreaktorene og det var en slik reaktor som eksploderte i Tsjernobyl 26. april 1986 og medførte radioaktiv forurensning over store deler av Europa. Det er totalt fire RBMK-reaktorer i drift ved Leningrad atomkraftverk.


«Med start i 1973, gjennomgår Leningrad atomkraftverk nå en gjenfødelse. Ombyggingen av de fire reaktorene gjør det mulig å forlenge driftstiden med 10 til 15 år,» sier atomkraftverkets direktør Valery Lebedev i en pressemelding.


Den lokale miljøgruppen GreenWorld, med Oleg Bodrov i spissen reagerer kraftig på at RBMK-reaktorene ved Leningrad atomkraftverk skal drives videre i 15 år. «Ikke bare er reaktorene de farligste i Russland, i tillegg har atomkraftverket store problemer med lagring av det brukte atombrenselet,» sier Bodrov. Leningrad atomkraftverk ligger i den lukkede byen Sosnovy Bor ved Finskebukta, 80 kilometer vest for 5 millioner byen St. Petersburg.


Atomkraftverkets direktør Valery Lebedev ønsker den russiske regjeringens nylig vedtatte 50-års plan for investeringer i atomindustrien velkommen. Atomplanen som ble vedtatt i mai åpner for forlengelse av driftstiden ved en rekke av de sivile atomkraftverkene i Russland. «Planen åpner for bygging av nye reaktorer ved Leningrad atomkraftverk, slik at den totale strømproduksjonen for Nordvest-Russland øker,» sier Lebedev. Konkret er det planer om å bygge minst en ny grafittmoderert reaktor av typen MKER-800. Dette er en modernisert utgave av dagens RBMK-reaktorer, fortsatt med mange av de samme sikkerhets manglene.