Nyheter

Nordisk miljøpris til Bellona

Bellona får Nordisk Råds Natur- og Miljøpris for år 2000 for sitt arbeide med radioaktiv forurensning i Nordvest-Russland. Dette bildet er fra atomisbryterbasen i Murmansk.
Photo: Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 19. september, 2000

Miljøstiftelsen Bellona får Nordisk Råds miljøpris for år 2000 for sitt arbeide med miljøproblemer i arktiske havområder og i Nordvest-Russland.

Juryen begrunner tildelelsen med at Bellona sine aktiviteter har virket som en katalysator for opprettelsen av russiske miljøgrupper. Videre heter det at Bellona har satt fokus på regionens miljøproblemer og dermed bidratt til et samarbeide mellom Norden og dens nærområder i viktige miljøspørsmål. Bellona har fokusert sitt arbeide på farene for radioaktiv forurensning i Barentsregionen, noe som har resultert i en rekke internasjonale prosjekter for beskyttelse av miljøet.

Juryen, som møttes i København tirsdag, skriver i en pressemelding at begrunnelsen for å gi Nordisk Råds Natur- og Miljøvernpris til Bellona er organisasjonens banebrytende arbeide med radioaktiv forurensning. Temaet for årets pris er Nordens samarbeid med nærområdene.

Prisen deles ut under Nordisk Råds sesjon i Reykjavik 6.-8. november.