Nyheter

Nikitin vant mot Atomminister

Den russiske Atomenergiministeren Yevgeny Adamov: 70 prosent av rapporten var spionasje.
Foto: Minatom

Publiseringsdato: 14. november, 2000

Den russiske Atomenergiministeren Yevgeny Adamov må betale Bellonas medarbeider Aleksandr Nikitin 10.000 rubel i erstatning for offentlig å ha kalt Nikitin for spion.

Aleksandr Nikitin anla søksmål mot den mektige russiske Atomenergiministeren etter et intervju i Radio Echo i Moskva 8. mai 1998 hvor ministeren sa at Nikitin var spion. Saken mot Yevgeny Adamov ble først vunnet i en distriktsrett i St. Petersburg i juni i år, men Adamov anket. Ankesaken er nå avvist i byretten i St. Petersburg.


Hvorvidt Adamov vil betale Nikitin de 10.000 rubel (tilsvarende 3.700 kroner) han er dømt til å betale gjenstår å se. Saken kan ikke ankes videre av den dømte, men kan gjenopptas etter krav fra enten Statsadvokatkontoret eller formannen i byretten.


I tillegg til den økonomiske erstatningen har byretten pålagt Radio Echo, samt de aviser som har sitert Adamovs uttalelser å komme med et dementi.


Adamov ble dømt for følgende uttalelse: «Jeg kan si med all ansvarlighet at mer en halvparten, 70 prosent, av informasjonen samlet av Aleksandr Nikitin for Bellona ikke har noe til felles med miljøvern. Disse [spørsmål omtalt i rapporten] var normale, profesjonelt satt opp etterretningsspørsmål.»

686581d65df3ec5db720be29110bc1f9.jpeg Photo: Foto: Bellona

Oddekalv

Adamov er for øvrig ikke den eneste som har fremsatt slike påstander. Bergenseren Kurt Oddekalv uttalte i et innlegg på Fremskrittspartiets landsmøte i år omtrent det samme; «…, så mener jeg jo jeg at dere faktisk har skadet ganske mye, fordi at 80 prosent av rapporten deres er spionasje, uansett hvordan du snur og vender på dette her.»Oddekalv beklaget senere sine uttalelser.


Bellona-undersøkelse

Atomenergiministerens advokater møtte vel forberedt i byretten i St. Petersburg da ankesaken ble behandlet. Med seg hadde de en studie av ulike publikasjoner og mediaoppslag om Nikitin-saken gjennom de siste fem årene. Studien, som var utført av det Moskv- baserte «World Literature Institue,» var ment å vise at Adamov ikke var den eneste som har uttalt seg negativt om Nikitin og Bellona.


«Retten valgte ikke å vektlegge dette, men fastslo at Adamov sine uttalelser var skadelige for Nikitin, ut fra hans posisjon som høytstående Minister, » sier Nikitin sin advokat Ivan Pavlov på telefon fra St. Petersburg etter byrettens kjennelse.


Ikke skyld i NATO-bombing

Saken mot Adamov er ikke den eneste som følger i kjølvannet av Nikitin-saken. Sist fredag påla distriktsretten i St. Petersburg en lokal Tv-stasjon å dementere et innslag hvor Aleksandr Nikitin ble kalt spion. I samme innslag ble det fremsatt påstander om at Nikitin var skyldig i NATO sin bombing av Jugoslavia i 1999. Dette på grunn av at Bellona sin rapport om den russiske Nordflåten ga NATO et bevis på at Russland ikke lenger var noen supermakt, og derfor ikke var noe å frykte.


Tv-stasjonen er kjent for sine tette forbindelser med det russiske sikkerhetspolitiet FSB. Dementiet må kringkastes innen ti dager.