Nyheter

Atomlandsby reduserer stråledoser

Montering av Lepse-landsbyen med Lepse i bakgrunnen
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 6. desember, 2000

Skrevet av: Nils Bøhmer

Et nytt bygg har reist seg ved atomlagringsbåten Lepse i Murmansk. Bygget, Lepse-landsbyen, vil gi mannskapet på Lepse et strålingsfritt bo- og arbeidsmiljø. Prosjektet er finansiert av Bellona, med bidrag fra Murmansk Shipping Company (MSC) og B7-partneren Uniteam.

Atomlagrinsbåten Lepse har siden 1986 ligget ved kai ved atomisbryterbasen Atomflot i Murmansk, fullastet med ødelagt brukt atombrensel. Strålingen ombord er høy, og gir mannskapet på åtte som bor ombord stråledoser langt over tillatt nivå. Også de nærmere 30 andre ansatte ombord blir utsatt for ekstra stråling. Den strålingen arbeiderne får er større enn grensen som er fastsatt for arbeider ved atomanlegg i Russland.

Det internasjonale prosjektet som skulle løse problemet med atomlasten ombord på Lepse, er sterkt forsinket. Prosjektet ble initiert i 1994, men uklarheter om ansvarsfritak og skattefritak på utstyret som skal leveres fra Europa gjør at dette arbeidet enda ikke har startet. I mellomtiden må mannskapet passe på den sterkt nedslitte atomholken. På bakgrunn av dette henvendte MSC seg til Bellona med en bønn om assistanse.

I samarbeid med Bellonas B-7 partner Uniteam, ble det utviklet et kombinert bo- og kontor bygg bestående av spesialinnredet containere. Fordelen med denne løsningen er at den er fleksibel og mobil.

Lepse-landsbyen, som er satt opp på kaien i trygg avstand fra Lepse, består av 12 container i tre etasjer. Disse etasjene inneholder blant annet lugarer for mannskap og offiserene, laboratorium og kontrollsone for bestrålte arbeidere med dusjanlegg.

9c025fa48c8bbfc136696065494a14f1.jpeg Photo: Nils Bøhmer

Containerne ble fraktet på en av skipsrederiets båter fra Porsgrunn til Murmansk, og har i løpet av to perioder i oktober og november blitt montert av russiske arbeider. Representanter fra Uniteam og Bellona har kontrollert og bidratt til konstruksjonen. Første uken i desember ble tredje etasje ferdig, og nå gjenstår det bare å tilknytte vann og kloakk. Lepse-landsbyen vil være klar til bruk før jul.

Gjennom en prosess på vel et år ble prosjektet innvilget skattefritak med bakgrunn i rammeavtale om atomsamarbeid mellom Norge og Russland. Dette det første prosjektet som er innvilget skattefritak som teknisk hjelp, utenom de offisielle norsk-russiske samarbeidsprosjektene.

I første rekke er dette et viktig prosjekt fordi det bidra til å redusere strålingen til russiske arbeidere, og viser vi ikke bare er interessert i å reduser de atomproblemene som kan ramme oss i Norge. Siden konstruksjonen er basert på containere er det også veldig mobilt. Det er derfor mulig å flytte bygget når problemet med Lepse er løst, til andre områder hvor det er behov for en slik bo- og arbeidsløsning.

–>
Les mer om Lepse og Murmansk Shipping Company på våre engelske web-sider.